V tom se shodují i učitelé, kteří už nové písmo se svými žáky vyzkoušeli. Písmo se bude testovat po dva roky a pokud se osvědčí, bude jeho rozšíření záležet hlavně na nadšení učitelek.

"Typickým prvkem písma je jednoduchost, která se na první pohled projevuje u velké abecedy. Malá abeceda je té dosavadní víceméně podobná, nemá však smyčky," popsala Lencová hlavní znaky svého písma. Písmena se při psaní vůbec nespojují, pouze přiřazují.

Písmo Comenia Script Radany Lencové

Písmo Comenia Script Radany Lencové

FOTO: ČTK

Právě spojování totiž podle grafičky zhoršuje čitelnost písma. To potvrzuje i ředitelka soukromé pražské ZŠ Škola Hrou Ivana Málková, kde Comenia Script zkoušeli jako jedna z mála škol už v tomto školním roce.

Písmo je čitelnější nejen pro děti, ale i pro jejich okolí

Písmo se bude na čtyřiceti školách z celé republiky testovat po dva roky, pokroky dětí i názory učitelů a rodičů budou průběžně vyhodnocovat psychologové a experti z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zařazení dětí do pilotního ověřování bylo navíc podmíněno souhlasem rodičů.

"Ministerstvo školství nemá v úmyslu zavádět psací písmo Comenia Script plošně do všech škol, a to ani v případě jeho úspěšného ověření, bude se jednat o alternativu k současně užívané podobě psacího písma," vyjádřil se k projektu úřad.

Grafologové jsou proti

Nové písmo se ale nelíbí grafologům. "Školní předloha by v sobě měla nést potenciál pro co nejširší rozvoj osobnosti. Comenia Script však svou zredukovanou podobou na formy tiskacích písmen všestranný rozvoj osobnosti neumožňuje a spíše jej omezuje," vyjádřila se k návrhu nového písma Česká grafologická komora.

Nejde prý totiž jen o to, jaké tvary budou žáci psát, ale jakým pohybem k nim dospějí, tedy jestli budou při psaní uvolnění nebo křečovití.

"Mnohé děti k jednoduchému písmu dospívají samy, ne však z lenosti, ale z potřeby psát čitelně. Mohou to potvrdit i mnozí dospělí, kteří takto píší," myslí si však grafička Lencová.