Občané jsou také skeptičtí, pokud jde o otázku, zda reforma povede do budoucna k ozdravení národního hospodářství. Záporně se vyjádřilo 77 procent.

Podle STEM většina lidí (74 %) chápe nezbytnost reformy. "Koncepce, jak ji předložila vláda, si však podporu veřejnosti nezískala. Většina našich obyvatel reformě nevěří a obává se důsledků, které bude mít na jejich životní úroveň," uvádí analytici.

Proti i voliči ČSSD

Nejvíce zastánců má reforma u příznivců ČSSD (28 %), přesto je větší část voličů Špidlovy strany (43 %) jednoznačně proti. Nejmenší zastání má reforma u voličů ODS a KSČM. V obou případech jí odmítá 74 procent z nich. Lidé se také domnívají, že přijetí balíčku zákonů sníží jejich životní úroveň. Myslí si to 70 procent respondentů.

Na otázku, zda by vláda měla hledat prostředky k výraznému šetření v sociální oblasti, odpovědělo kladně 46 procent, zatímco záporně 54. Většina lidí (80 %) je proti zvýšení daní jako způsobu řešení problémů veřejných financí.

Podle STEM lidé odpovídali spíše intuitivně, bez hlubší znalosti věci. "Vládě se zjevně nepodařilo ve sdělovacích prostředcích hlavní prvky reformy dostatečně vysvětlit a obhájit," uvedl STEM.