Jak se stalo, že jste se stal kandidátem na post ministra dopravy?

Bárta: Jsem rád, že jsem tu nabídku od Radka dostal, ale to je otázka na pana předsedu.

John: Mechanismus jednání byl takový, že se sešli tři předsedové a pan premiér Nečas řekl s velkou grácií a vstřícností: Tak, páni předsedové, chtěl bych slyšet i se jmény, které resorty si představujete. A my jsme měli dva klíčové resorty, kde máme programové osy. A to jsou školství a vnitro.

Potom jsme byli ochotni jít, abychom neblokovali jednání, do kompromisů. Padly moje návrhy a pan premiér prosil, abychom výchozí pozice nezveřejňovali. Nakonec to z domluvy nás tří vzešlo takto.

A proč pan Bárta? Protože si myslím, že má řídit ministerstvo, kde půjde uhlídat ekonomiku, aby se nerozkrádalo. A všichni víme, jak se stavěly dálnice. My stojíme o ministerstva, kde se dá ukázat, že to jde dělat jinak.

To můžete ukázat na jakémkoli ministerstvu. Ale zpátky, jaké máte, pane Bárto, předpoklady k řízení resortu dopravy?

Bárta: Doprava je silně investiční resort. Ministerstva můžete rozdělit do různých škatulek, sociální věci a školství jsou resorty, které mají většinu nákladů personálních a korupční riziko je tam malé. Ale ministerstvo dopravy je s vysokým korupčním potenciálem, protože jsou tam vysoké investiční náklady. Věci veřejné věří, že tady dokážou naplnit svůj program a ukázat, že se tam dá šetřit, a přitom zkvalitňovat.

V kampani jste slibovali, že se dá výstavba dálnic zlevnit v řádu desítek procent. Už víte, jak to uděláte?

Bárta: Za tím si stojíme. Známe svůj program, ale nyní procházíme fází koaličních kompromisů. Až to bude domluvené a schválí to také véčkaři, tak budeme program naplňovat v intencích aktuálního stavu rozpočtu. V resortu dopravy je zásadní vnímat i personalistiku na úrovni ředitelů státních podniků, jako je např. šéf Českých drah.

Zároveň musím zdůraznit to, co říká pan premiér, že všechny změny ve vedení státních podniků se budou dít jen s kontrasignací premiéra. I moje návrhy budeme muset komunikovat. Proto nechci na žádná konkréta odpovídat, protože ještě nejsem v úřadu a nemám konkrétní data. Než si je zanalyzuji a budu je komunikovat, tak budu sedět s předsedou naší strany a s premiérem a žádat je o souhlasné stanovisko k postupu ve strategických rozhodnutích.

Co budete dělat, až na ministerstvo vstoupíte, aby to, co kritizujete – předražené zakázky, možná korupce – v budoucnosti nepadlo na vás?

John: Promiň, ale budeš mít ku pomoci to, co jsme vyjednali v zákoně o veřejných zakázkách, neboli bude stačit naplnit nový zákon o veřejných zakázkách a nemůže k tomu dojít.

Bárta: To je jeden směr. Druhý směr je personální. Třetí je procesní. První krok, který udělám, je to, že spustím personální a procesní audity a potom přijdou na řadu optimalizační řešení. Musíme si uvědomit, že jsme v situaci, kdy v koaliční smlouvě je řečeno – minus 10 procent nákladů personálních a provozních a minus pět procent nákladů investičních.

Ministr bude muset přijímat řadu taktických a operativních opatření, abychom se vyrovnali se stavem, který je podle našich signálů vážnější, než jaké jsou poslední zprávy z makropohledu ministra financí Janoty. Těm strategickým záležitostem, jako je zákon o veřejných zakázkách, nemůžeme věnovat hodně času, ten musíme věnovat operativě, abychom mohli ministerstvo řádně uchopit.

Zmínil jste personální řešení. Už dnes víte, kdo na ministerstvu nepracuje dobře a koho budete chtít vyměnit?

Bylo by velmi ukvapené, cokoli teď říkat.

Kritizovali jste ministra dopravy Řebíčka, neboť bylo podezřelé, že jeho bývalá firma Viamont dostávala během jeho fungování řadu lukrativních zakázek celkově za miliardy. Obvinění ale žádné nepadlo. Neobáváte se, že i na vás, pokud vaše bezpečnostní agentura ABL získá státní zakázky, ulpí podezření stejně jako na něm?

Akcie ABL jsem prodal bratrovi. Náš stranický etický kodex jasně zakazuje, aby například společnost ABL třeba na ministerstvu dopravy získala jedinou zakázku. Já jsem podnikal 18 let, jsem zajištěný člověk a nemám potřebu dělat nic jiného než ukázat, že co říkám, je pravda, a zmrazit úsměv ve vaší tváři. To myslím v pozitivním slova smyslu.

Na to můžu odpovědět slovy Karla Schwarzenberga, že i bohatí rádi kradou, ale neberte si to osobně.

John: Potom je potřeba se na to zeptat pana Schwarzenberga, který má rodinné panství, které také předal příbuzným. Totéž pan Drobil (budoucí ministr životního prostředí za ODS) má podíl na lázních Darkov. Přišla chvíle, kdy jsou podnikatelé v politice, zaplaťpánbůh už ne ve stínu. A rozdíl mezi panem Řebíčkem a námi je, že on měl stavební firmu a ABL nepostavil zatím ani cyklostezku a nemyslím si, že se do toho pohrne.

Bárta: Počkej, já odpovím. My máme jasně nastavený etický kodex a sebemenší milimetr toho, o čem mluvíte, by byl v rozporu s tím, co jsem podepsal a co musím jako poslanec a ministr respektovat.

Jak vznikla podmínka, kterou veřejnosti sdělil premiér Nečas, že ABL nezíská na ministerstvu vnitra žádnou zakázku?

John: Ta vznikla v jeho hlavě. Když jsme se rozhodli, že budeme usilovat o resort vnitra, tak jsme neplánovali, že by byla ABL na vnitru činná. Když přišel s touto podmínkou, tak jsme na to kývli stejně lehce, jako bychom kývli, že vnitro nebude řídit firma na výrobu kremrolí.

Ani na to, že na vnitru nebude nikdo z ABL?

John: Není problém.

A co pan Zahálka, poradce prvního náměstka Komorouse?

John: Počkejte, pan Zahálka není ve firmě ABL, pracoval na vnitru již předtím a je výjimkou, na které jsme se s premiérem domluvili.

Ale byl členem představenstva ABL, kde skončil až před čtrnácti dny.

Bárta: A v čem je problém, pane redaktore?

Ptal jsem se na podmínku, že na vnitru nebude nikdo z ABL.

John: My jsme o tom hovořili, já jsem tam chtěl člověka, který se na věc dívá odjinud a který má zkušenost. On přednáší na policejní akademii. Já tam chci mít experta, který není zacyklen jako všichni z ministerstva vnitra a bude se na to dívat čerstvýma očima. A o to jde.

Mě zajímal proces, jak podmínka vznikla.

Bárta: V tomto byla mediální krajina daleko divočejší než jednání K9. Nebyl tam žádný spor, šlo o to jen si říci, že to tak opravdu je.

John: Premiér to řešil u každého resortu, když říkal, že problém u jednoho ministerstva vrhne stín na celou vládu.

Kdy jste se dozvěděl, že budete ministr dopravy? Počítal jste s tím dopředu?

Bárta: Nabídku jsem dostal od Radka pár hodin předtím, než se stalo, co se stalo. Nebyl jsem na tom tak špatně jako ministr zdravotnictví pan Heger, kterému volal pan Kalousek a měl dvě minuty na rozmyšlení.

John: Podle mého vyjednávání trvalo strašně krátce, proti tomu, jak vyjednáváme o programu, o tom jednáme stovky hodin, toto jsme vyřešili za osm hodin. Je to proto, že jsme se s TOP 09 nezkřížili v tom, která ministerstva bychom rádi.

Vzhledem k tomu, že premiér Nečas před jednáním řekl, že je nepřijatelné dát vám vnitro, tak jsme očekávali, že o to bude větší boj.

Při každém sestavování vlády předseda koaliční strany měl právo vybrat si ministerstvo a pan Nečas to nijak nezpochybnil a taky proč. K čemu by byl koaliční projekt, když by si partneři nevěřili?

Pane Bárto, zákon o střetu zájmů říká, že pokud budete během svého vládnutí jakkoli rozhodovat o zakázce pro určitou firmu, tak do té firmy nesmíte rok jakkoli vstoupit. Počítáte s tím, že pokud skončíte ve vládě, tak si budete muset dát roční pauzu, pokud bude rozhodovat o zakázce pro ABL?

Já už teď přemýšlím, že bych si dal roční pauzu, poté co jsem všechno zažil. Pokud budu odcházet z politiky, tak nejsem v situaci, abych musel hledat práci či přijímat nějakou pozici. Když odejdu z politiky, tak si dám více než roční pauzu od jakékoli práce, protože to bude nutné.