Popírat výši a pořadí přihlášených pohledávek může v současné době pouze dlužník a insolvenční správce. Insolvenční zákon tak věřitelům nedává účinnou ochranu. Pokud tedy insolvenční správce uznal velké pohledávky, měl současný stav dopad do majetku ostatních věřitelů. "Majetková podstata je pak tak malá, že na ně zůstane jen velmi málo," uvedla soudkyně Ústavního soudu Dagmar Lastovecká.

Na Ústavní soud se ve stejné věci obrátily společnosti SCA Packaging a RWE Energie, které se cítily poškozeny postupem insolvenčních správců ve věci dluhů Skláren Kavalier, respektive společnosti CRYSTALEX.

Podle právních zástupců těchto firem není možné například podat žalobu na určení pohledávky jiného věřitele nebo odvolání proti rozhodnutí insolvenčního správce. Je pouze na insolvenčním správci, zda pohledávku jiného věřitele popře či nikoliv, a to bez možnosti jakéhokoli opravného prostředku.

Popěrné právo bylo věřitelům odňato v důsledku pozměňovacích návrhů k insolvenčnímu zákonu v Poslanecké sněmovně. Tento postup byl veden snahou maximálně zrychlit insolvenční řízení. Podle stěžovatelů byl princip rychlosti nepřiměřeně upřednostněn a není sto legitimizovat odepření popěrného práva.

"Absence popěrného práva věřitelů je v rozporu s ústavní ochranou vlastnického práva, respektive s ochranou legitimního očekávání majetkového výnosu z pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení," uvedl u soudu advokát jednoho ze stěžovatelů RWE Energie Martin Jasenský. Přezkumná řízení podle něj nerespektují ústavně zaručené právo věřitelů na spravedlivý proces. Současný systém zvýhodňuje například banky, oproti ostatním nezajištěným věřitelům.