Pokračovat chce v reformě vysokého školství, více propojovat školy se soukromým sektorem a podpořit aplikovaný výzkum na univerzitách.

Hlavní je podle něj zvýšit prestiž učitelů, čehož chce dosáhnout hlavně postupným zvyšováním rozpočtu ministerstva školství a tím i učitelských platů.

"To, co chci, je dát úctu učitelům," uvedl Dobeš s tím, že díky plánovanému navýšení školského rozpočtu o 2,1 miliardy korun by se měla od příštího roku minimální hrubá mzda kantora zvýšit na 20 tisíc korun měsíčně.

Chce kariérní řád

"V té (koaliční) smlouvě, která vznikne, bude práce na novém školském zákoně, kde je potřeba definovat profesi pedagoga. Musí tam být kvalifikace, musí tam být nějaký kariérní a profesní růst, musí tam být zakotveno celoživotní vzdělávání," popsal Dobeš, jak chce zvýšit společenskou prestiž pedagogů.

Jedna z prvních věcí, kterou by musel jako ministr školství učinit, je ale rozhodnutí o státních maturitách. S koaličními partnery se shodli na tom, že už v září musejí budoucí maturanti vědět, jestli ji budou absolvovat už na jaře příštího roku, nebo se její start opět odloží. Před rozhodnutím chce mít ekonomickou a legislativní analýzu celého projektu.

 

Chceme podporovat aplikovaný výzkum na vysokých školách a více do toho zapojit soukromé subjekty.Josef Dobeš

Audit by si chtěl Dobeš nechat udělat také na fungování celého ministerstva. "Proběhne restrukturalizace úřadu," uvedl a dodal, že by si na ministerstvo rád přivedl některé nové náměstky a poradce. Podle informací Radiožurnálu chce Dobeš do svého nejužšího týmu přivést své spolustraníky Kryštofa Hajna a Michala Šedivého. Dobeš prý už jednal i se současným náměstkem školství Petrem Špirhanzlem z ČSSD.

V oblasti vysokých škol bude největší změnou zavedení školného v roce 2013. Jeho výše bude maximálně 20 tisíc korun za rok, vysokoškoláci by však školné mohli splácet až po studiu a dosažení určité výše platu.

Reforma vysokých škol

Dobeš chce také pokračovat v dlouho připravované reformě vysokých škol. Ty by se měly rozvrstvit na výzkumné, vzdělávací a prakticky orientované.

"Chceme podporovat aplikovaný výzkum na vysokých školách a více do toho zapojit soukromé subjekty," uvedl. Bakalářské studium by také mělo být na pracovním trhu vnímáno jako dostatečná kvalifikace, ne jen jako přestupní stanice k magisterskému titulu.

Ve funkci by se Dobeš rád zaměřil také na sport a mládež. "Všichni se shodujeme, že chceme podporovat masový sport a sport mládeže, a tam i na úrovni té nadané mládeže, a podporovat třeba lékařské prohlídky a péči o tu mládež," uvedl s tím, že rozpočet sportu by rád navýšil ze zdanění hazardu.