Koalice se také shodla na proplácení DPH u nezaplacených faktur nebo na rychlejším zavedení jednotného inkasního místa pro výběr daní a pojištění. Rovněž chce zavést pružnější pracovní dobu - plánuje zvýhodnit práci na dohodu, uvolnit pracovní smlouvy na dobu určitou a změnit systém odstupného podle odpracované doby.

Koaliční představitelé se také zavázali, že do března připraví energetickou koncepci státu. Podle České televize má koalice v plánu dostavbu jaderné elektrárny Temelín a opravu elektrárny Dukovany. Koalice už dříve naznačila podporu jaderné energie a zachování těžebních limitů.

V silniční dopravě se počítá s přísnějším trestáním agresivity řidičů, u banálních přestupků naopak budou postihy menší. Vyjednavači rovněž potvrdili odklad zavedení elektronických dálničních vinět.