Hazdra má ústav vést do poloviny srpna, kdy by měl být vybrán nový řádný ředitel na pět let.

„Pro jeho odvolání byly tři hlasy ze sedmi, proti dva a dva členové rady se zdrželi hlasování,“ popsal průběh jednání místopředseda rady ÚSTR Patrik Benda. „Následně rada přijala usnesení, které konstatuje, že nerespektování názoru Rady ústavu je nestandardní krok,“ uvedl Benda s tím, že argumentem pro neodvolání bylo i to, že mandát současného ředitele je časově omezený.

V rámci usnesení rada vyzvala ředitele, aby po dobu svého mandátu nečinil již žádná zásadní personální či rozpočtová opatření bez konzultace s radou.

Bukovszký, kterého Hazdra odvolal i proti mínění většiny radních, má dnes díky tomuto kroku ztíženou pozici i na Slovensku, kde je členem dozorčí rady tamního Ústavu paměti národa. ÚSTR obdržel ze Slovenska písemně dotaz, kde Bukovszký profesně pochybil.

„Dotaz je adresován panu řediteli ústavu (Hazdrovi), na Radě jsme se dohodli, že buď paní předsedkyně (Naděžda Kavalírová) nebo já budeme informovat Ústav paměti národa, že Rada se postavila proti odvolání ředitele,“ uvedl Benda. Na dotaz Práva, zda Bukovszkému hrozí na Slovensku odvolání, odpověděl Benda stručně: „Myslím že ano.“

Podle Bukovszkého jde ze strany jeho bývalých nadřízených o osobní profesní likvidaci. „Jak jinak to chápat?“ reagoval na dotaz Práva Bukovszký.