V hlavním a několika desítkách následných procesů bylo celkem souzeno 639 lidí, deset z nich vyslechlo rozsudek smrti. Mostrproces, v němž byla hlavní obviněnou bývalá poslankyně národně socialistické strany Milada Horáková, byl výjimečný svým rozsahem, výší trestů i mezinárodním ohlasem. Hlavní slovo při jeho přípravě měli sovětští poradci, kteří určovali a řídili směr vyšetřování a často se i sami účastnili výslechů.

Obvinění byli za použití fyzického i psychického násilí nuceni naučit se zpaměti otázky i požadované odpovědi. Samotný proces se pak odehrával podle předem daného scénáře před zraky veřejnosti. Miladu Horákovou neuchránila před trestem smrti ani žádost o milost, kterou podepsaly světové osobnosti jako Albert Einstein nebo Winston Churchill.