„Nezbývá nám nic jiného než respektovat zákon. Kultuře cestování to ale určitě neprospěje. Navíc budeme muset na nekrytých perónech instalovat popelníky, což je nepříjemná povinnost navíc,“ reaguje na tuto legislativní změnu mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Halla.

SŽDC spravuje koleje a nástupiště s výjimkou těch prvních, jež stejně jako nádražní budovy patří Českým drahám (ČD). „Většina prvních nástupišť je v celé republice krytá, a bude tam tedy i po 1. červenci platit zákaz kouření, stejně jako ve vnitřních prostorách nádraží a samozřejmě ve všech vlacích,“ řekl Právu mluvčí ČD Radek Joklík.

Hospodští se bojí, že by zkrachovali

Navzdory tomuto ujišťování se ovšem bude moci i nadále kouřit v drtivé většině z 210 nádražních restaurací, které v tuzemské železniční síti jsou. Na otázku Práva, proč taková vstřícnost vůči kuřákům, odpověděl Marek Štangl, ředitel společnosti ČD Restaurant: „Do nádražních hospod chodí specifická klientela, jsou to velmi často kuřácká doupata a hospodští se bojí, že by v případě zákazu kouření zkrachovali.“

V ČD Restaurant mají České dráhy 40procentní podíl a 60 procent akcií patří firmě Varonisa. ČD Restaurant už dnes neprovozuje žádné nádražní restaurace, ale všechny pronajal soukromým subjektům.

„S nájemci podepíšeme nové smlouvy a zabudujeme do nich ustanovení, že v nádražních restauracích musí být zakázáno kouřit alespoň v době oběda, kdy se do nich přichází občerstvit nejvíce cestujících včetně dětí,“ ujišťuje Štangl.

Stavební úpravy prý provádět nelze

Podle novely antikuřáckého zákona bude od 1. července muset být u vchodu každé restaurace, ty nádražní nevyjímaje, umístěna grafická značka informující návštěvníky, zda jde o kuřácký, či nekuřácký podnik, nebo jestli jsou v něm stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky.

Na otázku, jak se to bude na nádražích řešit, Štangl odpověděl: „V nově vybudovaných restauracích bude značka Zákaz kouření. Těch je ale v celé železniční síti jen pár. Spousta našich objektů pochází i z 19. století a památkáři brání tomu, aby se v nich prováděly stavební úpravy. Rozdělit v těchto restauracích kamennou příčkou prostor pro kuřáky a nekuřáky proto nelze.“