"Nemocničních lůžek, včetně dětských, je v Praze, tak jako v celé České republice, nadbytek. Porodnost klesá, populace stárne. Nepotřebujeme tolik dětských lůžek jako máme nyní, ale naopak více lůžek v doléčovacím režimu. Proto redukce akutních lůžek, kterou navrhujeme," řekl Právu v pondělí Mário Böhme, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

V Praze se má zrušit celkem 118 lůžek ze současných 412 a to i přesto, že ve specializovaných oborech slouží dětem z celé ČR. Jestliže až dosud v šesti nemocnicích poskytovali dětem péči, v budoucnu to má být pouze ve dvou nemocnicích, a to ve Fakultní Thomayerově nemocnici a ve Fakultní nemocnici Motol. Všechny ostatní nemocnice o dětská lůžka přijdou bez náhrady.

Nesouhlas z Karlova

Proti zrušení svých 79 lůžek a tím i celé Kliniky dětského a dorostového lékařství I. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v areálu Karlov protestují lékaři. "Jde o unikátní komplex, který ročně hospitalizuje 3500 pacientů a rodičů, což je nejvíc z pražských klinik. Přitom skoro polovina pacientů je mimopražských," řekl Právu docent Jozef Hoza, přednosta uvedené kliniky. Uvedl, že klinika je provázána s laboratořemi a odstěhování lůžkového fondu a jeho redukce významně zasáhne velkou populaci dětí v Praze i v celé České republice.

V areálu Karlov sídlí totiž Centrum metabolických vad, které má svým rozsahem léčebné a výzkumné úrovně celosvětovou působnost. Léčí děti s vrozenými vadami metabolismu z celé ČR. Klinika má jako jediná vybavení pro očištění krve od jedů v mimotělním oběhu. Má i speciální inkubátory, do nichž se novorozenci dovezou sanitkou či letecky z celé republiky.

"Všechny léčebné metody jsou možné jen díky sehranému pracovnímu kolektivu a provázaností s dalšími dětskými klinikami nemocnice. Roztrhnout toto unikátní pracoviště je nesmysl," soudí přednosta docent Hoza.

Areál nepotřebuje investice

Areál na Karlově nepotřebuje žádné stavební investice. "Je to v rámci dětských nemocnic jediný areál v Praze, který je skutečně perfektně vybaven a obnoven. Během posledních sedmi let byl rekonstruován nákladem asi jedné miliardy korun. Teď se od vysokých úředníků ministerstva dovídám kuloárově, že celá klinika na Karlově má být zrušena. Nevím, co si mám o tom myslet, a jsem proti tomu," soudí ředitel nemocnice Martin Holcát.

Podporuje ho i děkan I. lékařské fakulty profesor Štěpán Svačina: "Myslím, že zdravotnictví nyní řídí stavební lobby. V Praze pro nemocné děti není třeba nyní nic stavět, ale jak se ukazuje, tam, kam lůžka mají přejít, tedy do Motola a Thomayerovy nemocnice, tam bude třeba nákladných investic," říká profesor Svačina.

Atraktivní území

Kolem areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, kam klinika dětského lékařství spadá, už bylo mnoho fám. Zhruba před deseti lety se objevily první zprávy, že areál má být za 50 miliard korun prodán, zdravotnictví v něm zlikvidováno a lukrativní pozemky a budovy změněny na nákupní centrum či velký zábavní park.

Pak hlasy utichly, aby se čas od času znovu dostaly do popředí. "Upozorňuji, že o redukci dětských lůžek v Praze včetně Karlova, není rozhodnuto. Jde pouze o úvahy, o nichž se bude diskutovat. Nic víc," řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Mário Böhme.

Dětská lůžka v Praze:
Název zařízení Počet lůžek Počet po redukci
Nemocnice pod Petřínem 48 0
Všeobecná fakultní nemocnice 79 0
Fakult. Thomayerova nemocnice 53 113
Fakult. nemocnice Motol 159 181
Fakult. nemocnice Na Bulovce 38 0
Fakult. nemocnice Král. Vinohrady 35 0
Celkem pediatrie v Praze 412 294