Dvěma mužům například prezident prominul zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel. Jeden z omilostněných je v důsledku nehody, kterou způsobil, upoután na invalidní vozík a doprava hromadnými prostředky je pro něj  i s ohledem na špatnou obslužnost v místě bydliště velmi obtížná.

Jedné ze dvou omilostněných žen prezident zmírnil nevykonaný zbytek trestu odnětí svobody na trest obecně prospěšných prací. Dotyčná byla odsouzena za drobnou krádež, větší část trestu si již odpykala a navíc pečuje o desetiměsíčního syna.

Stejně se prezident zachoval i v případě muže, který byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost. "Přihlédl k tomu, že skutku se dopustil ve věku blízkém mladistvých a k tomu, že škoda byla způsobená na majetku jeho rodičů. Žádost o milost podal otec, který potvrdil, že syn již žije řádným životem," konstatoval Hrad v tiskové zprávě.