„Posíláme vytipované rigorózní práce do Brna, aby tam prověřili a zkoumali, zda některé z nich nejsou plagiáty,“ řekl ve středu Právu proděkan plzeňských práv Petr Bezouška.

„Vytipování proběhlo na základě podobností témat těchto prací, kdy byly vždy alespoň dvě na stejné téma. Například čtyřicet těchto rigorózek se týká totožného tématu, kterým je ukončení pracovního poměru,“ přiblížil Bezouška.

Zároveň přiznal, že mezi podezřelými pracemi je paradoxně i ta jeho vlastní pod názvem „Rozsudek pro uznání a pro zmeškání“. Budou ji prověřovat proto, že na totožné téma obhájila svou rigorózní práci jiná držitelka titulu JUDr. o pár měsíců dříve než Bezouška.

Drtivá většina podezřelých prací je přitom od absolventů, kteří nejsou na seznamu dvanácti podezřelých držitelů titulu z plzeňských práv, se kterými má být vedené správní řízení o odebrání titulu.

Ze zmíněné dvanáctky se však zřejmě mohla prověřovat i práce úspěšné reprezentantky v aerobiku Silvie Brandové, která údajně působila v minulosti ve firmách spojených s Františkem Mrázkem a Tomášem Pitrem. Reportéři ČT v jejím případě před časem uvedli, že svou rigorózní práci z poloviny opsala.

Kontrolou by mohla projít i rigorózní práce bývalého šéfa plzeňských městských strážníků Luďka Hosmana, který se loni přiznal, že opsal svou bakalářskou práci.

Program upozorní na opsané pasáže

Podle Bezoušky fakulta před dvěma týdny začala podezřelé práce kopírovat do centrálního systému, který Masarykova univerzita založila a do něhož dává své práce více českých vysokých škol právě kvůli prověření možných plagiátů.

Každá z nich si pak sama může provést kontrolu prací svých studentů, zda některé z nich nejsou opsané.

„Masarykova univerzita vyvinula software, který umí vyhledávat míru podobnosti v textu. Je schopen vyhledat všechny práce, které jsou do jisté míry podobné, vyhodnotí i samotnou míru podobnosti a ukáže i pasáže, jež jsou si podobné,“ přiblížila fungování antiplagiátorského programu mluvčí brněnské univerzity Tereza Fojtová.

Zároveň ve středu potvrdila, že Masarykova univerzita v této souvislosti zahájila s plzeňskými právy spolupráci.