Nečas uvedl, že zavedení školného bude předcházet zavedení systému grantů, státem garantovaných půjček a studentského spoření. Odložené školné prosazovala ODS spolu s VV, TOP 09 naopak preferovala školné přímé. Výnosy ze školného by měly být určeny na stipendia pro nejlepší studenty a šly by do rozpočtu škol.

Výši školného by si měly určovat jednotlivé školy s tím, že limit by byl 10 000 za semestr. Za předobraz strany označily australský model. [celá zpráva]

Vrcholní představitelé stran, kteří jednají ve formátu K9 (tři zástupci z každé strany) také oznámili, že se v příštím týdnu budou scházet každodenně. Doufají, že se jim již tento týden podaří uzavřít jednu až dvě ze sedmi kapitol, o nichž jednají expertní týmy.

Strany se také dohodly na struktuře budoucí Sněmovny, a to jak organizační, tak funkcionářské. Obě by přitom měly být oproti současnému stavu zredukovány.

Předseda VV Radek John se vyjádřil i k budoucnosti zakázky na likvidaci ekologických škod. Tendr podle jeho slov doběhne a teprve po otevření obálek se budoucí kabinet rozhodne, zda bude eventuálně vybrán vítěz.

Další jednání na úrovni K9 je plánováno na čtvrtek.