Ve Vyškově zůstane výcviková základna pro českou armádu a budou zde také speciální výcviková pracoviště pro vojáky členských zemí NATO. "Tyto změny jsou v souladu se schválenou reformou Armády ČR. Univerzita bude sídlit v Brně a jednotlivé školy, a to v Hradci Králové a ve Vyškově, se transformují na fakulty.

"Ve Vyškově bude centrum výcviku nižších důstojníků, budou se tu provádět různé kurzy, výcvik praporčíků a dalších specialistů. K tomu do posádky ve Vyškově investujeme asi 800 miliónů korun," řekl náčelník generálního štábu Pavel Štefka. V praxi to bude vypadat tak, že ze dvou fakult, které má Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově (VVŠ PV) vznikne fakulta, která se přemístí do Brna. Stejně tak se do Brna přemístí vojenská lékařská fakulta, která je umístěná v Hradci Králové.

Rektorem UOS bude Rudolf Urban, který nyní stojí v čele vyškovské školy. "Speciální výcviková střediska, která jsou rozmístěná po celé republice, soustředíme do Vyškova do stávajícího areálu, který se bude plně využívat ke zdokonalujícím výcvikům. Ročně by výcvikovým střediskem ve Vyškově mělo projít zhruba 7 tisíc vojáků, kteří naplní kapacity areálu do posledního místa," doplnil Štefka.

Změny, které vyškovská posádka musí v nejbližších měsících absolvovat, se výrazně dotknou i života ve Vyškově. "Nezastírám, že bychom byli rádi, kdyby tu vysoká škola zůstala, leč vláda rozhodla, jak rozhodla. Pro náš region je důležité i to, co tady zůstane a bude do budoucna," doplnil vyškovský starosta Petr Hájek (ČSSD).