Jedničku, tedy výborné hodnocení, dalo vládě 17,1 procenta lidí, chvalitebnou dvojkou, pak činnost kabinetu ohodnotilo rovných 37 procent respondentů. Trojku, tedy dobře, by vládě dalo 28,8 procenta lidí, dostatečnou čtyřku 9,7 procenta. Nejhorší a nedostatečnou pětku dalo premiérovi a ministrům 3,4 procenta občanů.

Hodnocení činnosti vlády premiéra Jana Fischera (v procentech)
1 - výborně
17,1
2- chvalitebně
37
3 - dobře
28,8
4- dostatečně
9,7
5 - nedostatečně
3,4
Zdroj: Sanep

Lidé byli dotazováni i na to, zda by měl premiér Fischer zůstat vrcholným politikem i v nové  vládě. Pro tento názor se přiklonila 50,1 procenta dotázaných, proti 40,9 procenta.

Fischer již dopředu avizoval, že se svou účastí v tuzemské politice do budoucna nepočítá a přijal nabídku zastávat post viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Premiéra i jeho kabinet občané ve většině průzkumů hodnotili velmi pozitivně a sám Fischer je nejlépe vnímaným polistopadovým předsedou vlády.

Internetového průzkumu se počátkem května zúčastnilo 5 391 lidí mezi 18 a 69 lety.