Už víte o nějakém místě, kde je potřeba zásahu předsedů stran?

V tuto chvíli je to předčasné. Jak jsem už řekl, jednání běží od čtvrtka.

Co třeba deset miliard na obraně, rušení poplatků, dohodli jste se nějak?

Jednáme o tom.

Je to jeden z těch problémů, který budou muset řešit předsedové?

Určitě ano.

Je naopak něco, na čem jste se dohodli?

Určitě jsme se dohodli, že naší prioritou je snižování zadlužení, důchodová reforma, že budeme maximálním způsobem vycházet ze závěrů Bezděkovy komise.

Jak vnímáte rozpad koalice v Brně?

Není to překvapivé. ODS v jihomoravském kraji logicky dospěla k závěru, že je pro ni nepřijatelný způsob chování koaličního paertnera, kdy byla válcována, nebyla brána vážně, seriózně jako partner a zareagovala tímto způsobem.

Poprvé se schází komise, která má řešit budoucnost českovatikánské smlovuy. Jak vy ji vidíte?

Jsme přesvědčen, že by bylo pozitivním krokem, kdyby se podařilo dosáhnout politické shody nad zněním smlouvy mezi ČR a Vatikánem. Já tuto smlouvu podoruji a bude-li nalezena shoda, bude to určitě pozitivní krok.

Co tendry? Co říkáte tomu, že takto těsně před koncem se některé tendry vypisují?

V pátek jsme měli jednání s panem předsedou vlády Fischerem a shodli jsme se na tom, že vzhledem k tomu, že je to odcházející vláda, že je to vláda úřednická, že tady bude nová vláda, takže by bylo velmi nevhodné, dělat nějaké personální změny, a např. i vypisovat výběrová řízení apod., takže většina členů vlády postupuje tímto uměřeným způsobem, někteří nikoli a zajímalo by mě proč.

Máte na to nějakou odpověď nebo žádáte na premiérovi, aby zastavil ty tendry?

Pan předseda vlády slíbil, že proti těmto věcem zasáhne a jednoznačně deklaroval, že je to i jeho zájem.