Nejde přitom jen o ty, které měla od roku 2006 archivovat univerzitní knihovna, ale i starší práce, na něž se tato povinnost ze zákona nevztahovala. Pracovníci školy teď prověřují, zda se nedochovaly alespoň v elektronické podobě na disketách.

Fakulta doposud nemá například práci někdejšího premiéra Stanislava Grosse, který ovšem na původním seznamu necelých sedmi desítek podezřelých studentů nefiguruje.
„Technici na univerzitě dávají dohromady všechny elektronické verze a prověřují, odkud se ještě data dají vzít a odkud ne. Kde jsou třeba diskety nenávratně poškozené,“ vysvětlil v pondělí Právu proděkan právnické fakulty Petr Bezouška.

„Tímto způsobem se dává křížově dohromady seznam prací, které jsou v knihovně, které v elektronické verzi a teprve tam, kde nebude ani ta jedna, budeme vyzývat bývalé studenty k jejich doručení,“ podotkl Bezouška.

Právě kvůli nedokončené evidenci škola dosud nevyzvala k doručení rigorózní práce ani expremiéra Grosse.

Jeho práci se fakultě loni nepodařilo dohledat, ovšem protože ji obhajoval už v roce 2004, její zařazení do knihovny nebylo povinné. Grossova práce navíc měla zvláštní režim, protože expremiér nesouhlasil s jejím zveřejněním. Údajně proto byla uložena na děkanátu, ale poté prý zmizela.

„Grossovu práci k dispozici ještě pořád nemáme,“ potvrdil v pondělí Bezouška.

Gross: Znalecký posudek na pravost už mám

Sám Gross podle svých slov nikdy nepochyboval, že by měl mít s někdejším získáním titulu JUDr. na plzeňských právech nějaký problém. „Právnické vzdělání jsem získal na Karlově univerzitě a rigorózní práci (z Plzně, pozn. red.) jsem už někdy před půlrokem ukazoval novinářům,“ uvedl v pondělí Gross.

Pravost 115stránkového svazku měl podle loňského Grossova vyjádření potvrdit znalecký posudek, který by dokázal například z lepidla či tisku, že práci nevyrobil dodatečně.

„Zkoumání proběhlo a posudek soudního znalce je k dispozici,“ prohlásil současný advokát Gross. Posudek v pondělí nemohl z časových důvodů Právu předložit, jeho zveřejnění se prý ale nebrání.

„Jestli k těm dvanácti jménům přibudou další, to je asi předčasné říkat,“ řekl Právu také expert na správní právo František Korbel, který má na starosti přípravu dokumentů ke správnímu řízení. „Každopádně rozhodnuto nic není. Dokončena je jen úvodní fáze,“ dodal Korbel.