Fischer řekl, že budoucímu premiérovi nepředá úřad v horším stavu, než v jakém ho převzal. Roční práci svého kabinetu zhodnotil jako víceméně úspěšnou. "Určitě jsme udělali řadu chyb a ne všechno se podařilo dokončit," řekl.

Jako úspěchy svého vládnutí jmenoval dokončení předsednictví Evropské unii, ratifikaci Lisabonské smlouvy, přípravu a schváleni rozpočtu a zlepšení čerpání evropských peněz.

Nástupci doporučil, aby přijal nový zákon o službě státních zaměstnanců. "Jsem přesvědčen, že pokud příští politická reprezentace nebude věnovat problematice české státní služby pozornost a neprovede některé reformní kroky, nezmění se téměř nic. Potřebujeme nový moderní služební zákon, systém motivace zaměstnanců a odměňování podle výkonu. Bez nich nebude kvalitní státní správa a nové reformy. Nebude je totiž mít kdo odpracovat," uvedl Fischer.

Zmínil také, že jeho vláda zanechává dalšímu kabinetu spoustu analytických a expertních materiálů. Mezi nimi například aktualizaci energetické koncepce státu či závěry Bezděkovy komise ve věci důchodové reformy.

Popřel, že by jeho vláda překračovala svůj mandát nebo že by nedělala nic. Není podle něj ani pravda, že by jí šlo pouze o popularitu. "Snažili jsme se plnit zadání, které jste nám dali - být vládou apolitickou a odbornou a činit pouze technokratická rozhodnutí, která budou mít co největší podporu napříč spektrem. To se povedlo víceméně úspěšně," uvedl premiér.

Fischer zmínil, že Česko má od první republiky dobrou zkušenost s úřednickými vládami. "Věřím a doufám, že vláda, kterou jsem vedl, na tuto tradici navázala a historie na nás nebude vzpomínat ve zlém," rozloučil se s poslanci Fischer.

Přímá volba prezidenta neprošla

Poslední hlasování bylo o změně Ústavy, která by umožnila přímou volbu prezidenta. Návrh z dílny ČSSD však nebyl přijat. Pro přijetí byla potřeba ústavní většina 120 poslanců, která se však ve Sněmovně nenašla.

Místopředsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová se s poslanci následně rozloučila a jednání skončilo.