„Mohu jasně potvrdit, že programové prohlášení případné vlády sociální demokracie nikdy nebude obsahovat například zavádění plateb u lékaře, školného, privatizaci nemocnic, zdravotních pojišťoven a důchodového systému či výpovědi ze zaměstnání bez udání důvodu,“ prohlásil předseda ČSSD Jiří Paroubek.

Nečas zkoumal programy partnerů

ODS v úterý novinářům rozdala list s 35 body, u nichž lze zaškrtávat, zda budou v prvních sto dnech předloženy a případně schváleny. Jak uvedl lídr Petr Nečas, seznam úkolů si ODS připravila po podrobném studiu programu „nelevicových stran“, které by mohly být jejími koaličními partnery. Podle Nečase by s návrhy tyto strany neměly mít problém. Nevyjmenoval přitom, která uskupení má na mysli.

Jedním z hlavních bodů ODS je zřízení finanční ústavy a národní rozpočtové rady. Ta se má povinně vyjadřovat ke všem návrhům, které mají dosah do státního rozpočtu. Má fungovat podobně jako legislativní rada státu, nebude mít tedy právo vetovat zákony.

„ODS zavede pro politiky finanční disciplínu a rozpočtovou kázeň. Ti politici, kteří to nebudou dodržovat, budou kráceni na platech,“ poznamenal ekonomický expert ODS Martin Kocourek.

Mezi sliby ODS patří například také opakované uzavírání smluv na dobu určitou, pružnější pracovní doba, obnovení možnosti dočasné práce u jiného zaměstnavatele, zpřísnění postihu zaměstnavatelů za nelegální zaměstnávání či roční daňové prázdniny pro řemeslné živnosti a drobné služby.

ODS chystá předložit snížení schodku rozpočtu na letošní rok a úsporný rozpočet na rok příští. Soc. dem. v případě příštího roku chce respektovat konvergentní program Fischerovy vlády s deficitem veřejných financí pod 4,8 procenta HDP.

Vládní zmocněnec pro nezaměstnanost

Obě strany se také shodují na boji proti nezaměstnanosti. Soc. dem. jmenuje vládního zmocněnce pro tuto oblast a chce připravit strategii zaměstnanosti v postižených regionech. ODS například chce umožnit zaměstnavatelům slevu 7200 korun ročně za vytvoření částečného úvazku pro znevýhodněné skupiny na trhu práce.

Obě velké strany by se nedohodly, pokud jde o zdravotnictví. Soc. dem. chce v prvních sto dnech navrhnout zrušení všech poplatků zavedených za vlády Mirka Topolánka. Předloží zákon o proplácení prvních tří dnů nemocenské.

ČSSD chce také mimořádný jednorázový příspěvek seniorům za letošní rok ve výši 2 400 korun. Na rozdíl od ODS Paroubkova strana slibuje obnovení daňové progrese zavedením druhého pásma ve výši 38 procent pro část hrubé mzdy převyšující 1,2 miliónu korun ročně a vrátí sazbu daně z příjmu právnických osob na 21 procent.

Dalším z opatření je zřízení regulačního a cenového úřadu, jehož úkolem bude regulace síťových odvětví elektrárenství, vodárenství, plynárenství, telekomunikací a bankovnictví. ČSSD také hodlá zahájit přípravu na zavedení přímé volby prezidenta, hejtmanů a primátora Prahy.

Co strany slibují v prvních 100 dnech vlády (prvních deset bodů)
Priority ODS
Priority ČSSD
Přijmout "finanční ústavu" a zřídit Národní rozpočtovou radu
Předložit Zákon o státním rozpočtu na rok 2011 respektující konvergenční program Fischerovy vlády s deficitem veřejných financí pod 4,8 % HDP
Prosadit zákon o vyrovnávání rozpočtůJmenovat vládního zmocněnce pro boj s nezaměstnaností a připravit strategii zaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech
Předložit snížení schodku rozpočtu na rok 2010 a navrhnout úsporný rozpočet na rok 2011
Připravit Strategii obnovení hospodářského růstu založenou na efektivním čerpání prostředků EU, obnovení investičních pobídek a podpoře veřejných a soukromých investic
Omezit poslanecké a senátní návrhy zvyšující státní dluh

Schválit Národní program boje proti korupci. Jeho součástí bude nový zákon o regulaci lobbingu, prosazení změny zákona o střetu zájmů, zákon o zrušení anonymních listinných akcií, zákon o majetkových přiznáních a posílení práv policie, státních zastupitelství a soudů
Zavést slevu ze sociálního pojištění 3600 Kč a stanovit garanci 75 procent čtyřměsíčního odstupného pro nové pracovní místo
Předložit zákon, který zruší všechny poplatky ve zdravotnictví zavedené za vlády Mirka Topolánka
Umožnit zaměstnavatelům slevu 7200 Kč ročně za vytvoření částečného úvazku pro znevýhodněné skupiny na trhu práce
Předložit zákon, který obnoví proplácení prvních tří dnů nemocenské
Umožnit podnikání a současné čerpání podpory po celou podpůrčí dobu
Předložíme zákon, který umožní vyplacení jednorázového mimořádného příspěvku seniorům za rok 2010 ve výši 2400 korun
Umožnit zvýšení limitu 150 hodin na 300 hodin u dohod o provedení práce
Předložíme novelu zákona o dani z příjmu, která zruší zdaňování superhrubé mzdy a obnoví daňovou progresi zavedením druhého daňového pásma ve výši 38 % pro část hrubé mzdy převyšující 1,2 miliónu korun ročně a vrátí sazbu daně z příjmu právnických osob na 21 % (na úroveň roku 2008)
Uvolnit možnost opakovaného uzavírání smluv na dobu určitou
Zřídíme Regulační a cenový úřad, jehož úkolem bude regulace síťových odvětví elektrárenství, vodárenství, plynárenství, telekomunikace a bankovnictví
Umožnit pružnější pracovní dobu
Zřídíme Úřad pro koordinaci centrálních nákupů a předložíme novelu zákona o veřejných zakázkách