"Chtěl bych poděkovat za vyřešení sporu, který dlouhou dobu poškozoval vztahy mezi státem a církví a rozděloval společnost. Kéž by tato dohoda byla inspirací pro řešení i dalších problémů naší země," uvedl Klaus.

Ve smlouvě se Hrad zavázal poskytnout církvi nemovitosti nutné pro péči o Chrám sv. Víta, stát se přitom bude o nemovitosti nadále starat.

Po slavnostním ceremoniálu položili oba hodnostáři věnce ve Svatováclavské kapli.

Po slavnostním ceremoniálu položili oba hodnostáři věnce ve Svatováclavské kapli.

FOTO: Petr Horník, Právo

Primas český a prezident také podpisem stvrdili, že se budou o údržbu a provoz starat jak stát, tak i církev společně. Zabezpečovat chod má nově rada tzv. držitelů klíčů sestavená ze státních i církevních hodnostářů, která má podle Klause posuzovat zásadní otázky údržby a provozu katedrály.

Právo už v polovině května informovalo, že vleklý spor se chýlí ke konci. Arcibiskup Duka začal jednat se zástupci Metropolitní kapituly u svatého Víta i Kolegiátní kapitulou Všech svatých na Hradě pražském o tom, zda by mohli stáhnout stížnost podanou k Ústavnímu soudu.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu patří chrám státu. Církev neuspěla s dovoláním k Nejvyššímu soudu, a proto podala před rokem ústavní stížnost. Ke stížnosti kapituly se přidal i tehdejší pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk.