"Ministr financí podepsal první rozdělení prostředků pro jednotlivé postižené kraje a očekává se, že kraje na likvidaci povodňových škod přispějí stejnou měrou jako stát," oznámilo po pátečním jednání Ústřední povodňové komise ministerstvo životního prostředí.

Například ministerstvo zemědělství odhaduje, že povodně způsobily na vodních tocích a dílech Moravy a Slezska škody 500 až 700 miliónů korun. Škody v hodnotě 200 až 300 miliónů napáchal živel v zemědělství. Škody na státních silnicích a železnicích v Moravskoslezském kraji se zatím odhadují na 550 miliónů korun.

Zástupci hasičů na pátečním jednání povodňové komise uvedli, že z hlediska jejich nasazení šlo o třetí největší povodně od roku 1997 a záchranných prací se zúčastnilo 4600 pracovníků Integrovaného záchranného systému.

 

Hejtmani vytvořili Olomouckou výzvu

Hejtmani moravských krajů, které byly povodněmi postiženy, se v pátek sešli s některými ministry v Olomouci. Hejtmani vytvořili výzvu, která má zjednodušit a zrychlit protipovodňová opatření.

Při těchto povodních se osvědčily například poldry, do kterých se voda vylévala a snižovaly se tak hladiny řek.