„Snaha odstranit prof. Vladimíru Dvořákovou podle našeho názoru souvisí s jejím vystupováním v kauze Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a se skutečností, že právě prof. Dvořáková svým statečným vystupováním napomohla k rozkrytí praktik, jaké v této republice nemají podoby a stala se příkladem, že proti zlu a korupci je nutno bojovat,“ napsal Paroubek.

Podle předsedy ČSSD ministr obrany Martin Barták, ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová a šéf Úřadu vlády Jan Novák tlačí na ministryni školství Miroslavu Kopicovou. Paroubek dodal, že to ukazuje na pokračující činnost justiční mafie.

„Odvolání  Dvořákové může mít nedozírné následky v rovině morální. Pokud ji vláda odvolá, vyšle veřejnosti jasný signál, že každý, kdo upozorní na nesprávné, protispolečenské, nebo dokonce zločinné jednání, bude ostraněn,“ napsal Fischerovi Paroubek.