"Je to jako lavina, jak se to jednou posune, už se to nedá zastavit," připodobnil geolog laikům sesuv. Jediný rozdíl je podle něj v tom, že lavina udeří během okamžiku, svah se může sunout týdny i měsíce.

ON-LINE: Ve Slezsku se na několika místech opět sesunula půda

Konečný přirovnal úhel vnitřního tření k úhlu žebříku, který si stále víc podsekáváme. "Nakonec bude úhel tak malý, že žebřík ujede," podotkl Konečný a dodal, že něco podobného se stane i se svahem. Jílové části se zavlaží, jakoby namažou a začnou klouzat. Na rozdíl od písčitých půd totiž vlhkost špatně odvádějí.

Teprve druhotný problém podle něj představuje střídání propustných a nepropustných vrstev flyšového pásma, které rozdílně vsakují vodu, nerovnoměrně ztěžknou a jsou náchylné k sesuvům.

Jeden z domů postižený sesuvem půdy

Jeden z domů postižený sesuvem půdy

FOTO: Michala Říhová, Právo

Konečný také upozornil, že opětovné vysychání svahů bude velmi pozvolné a v závislosti na dalších faktorech bude trvat minimálně týdny.

Geologové jsou schopni určit potenciálně nestabilní svah, nicméně jediným účinným způsobem, jak sesuvům čelit, je podle Konečného prevence.

"Nejlepší je samozřejmě nemít baráky tam, kde jsou svážné terény," podotkl Konečný a dodal, že řešením není postavit dům "o pár metrů vedle", ale posunout jej třeba o pět kilometrů.

Důležité je podle něj zabránit vodě, aby se do svahu dostala. Tomu se dá napomoci například vhodným osázením, drenáží či rafinovanými odvodňovacími systémy.