Mateřská se bude od června vyplácet opět ve výši 70 procent vyměřovacího základu. Současně bude všem matkám doplacen rozdíl mezi nižší a vyšší dávkou za předešlé měsíce.

Mateřská byla pro rok 2010 snížena kvůli státním úsporám na 60 procent vyměřovacího základu mzdy. Změny budou stát zhruba dvě miliardy korun.

Opětovné navýšení mateřské na loňskou úroveň prosazovali vedle levicových zákonodárců také lidovci a zelení. Pro přijetí bylo potřeba 101 hlasů.