"Problém vznikl tak, že při výstavbě panelových domů byly instalovány nejlevnější typy výtahů, jejichž konstrukční provedení bylo již v této době technicky zastaralé. Další závady vznikly opotřebením, nevhodným zacházením nebo zanedbanou údržbou," uvedl technický ředitel Svazu českých a moravských bytových družstev Miloš Hejda.

Podle experta a soudního znalce Václava Vaňka bylo u těchto výtahů v Evropě zjištěno 80 nebezpečí, z toho 40 rizik vysoké úrovně. Například dvacet až dvacet pět tisíc kabin výtahů v ČR nemá kabinové dveře a může tak dojít k zachycení osob nebo věcí mezi kabinu a šachtu. Poslední smrtelný úraz se stal na vysokoškolských kolejích ve Zlíně, kdy dívka vezla skládací žebřík, ten se vzpříčil a dívku zabil.

Obdobné nebezpečí hrozí i při převážení kol, lyží a obdobných předmětů. V kabinách chybí nouzové osvětlení klecí při poruše výtahu a výpadku proudu a neexistuje spojení s osobami uvězněnými v kabině. Mnohé výtahy zastavují příliš prudce a mimo úroveň nastupování. V případě poruchy brzd nebo jiné závady může dojít k nekontrolované jízdě kabiny směrem nahoru, z obložení brzd se uvolňuje zdraví škodlivý azbest.

Dveřní spínače nejsou zajištěny proti zneužití, takže výtah může jet i při otevřených šachetních dveřích. Elektrické komponenty a další materiály, například dřevěné kabiny a dveře, nevyhovují požadavku na odolnost proti požáru.

Úrazů stále přibývá

Zhoršující se stav výtahů vede podle České asociace výrobců výtahů ke stále vyššímu počtu úrazů. Za posledních pět let došlo minimálně k deseti smrtelným úrazům. Podle Petera Hawlana, generálního ředitele firmy Výtahy Schindler, vlastníci domů se tím vystavují riziku, že při zanedbání povinností budou hradit vzniklé škody. Odpovědnost za výtahy nesou nejen stavební bytová družstva a obce, ale také malá bytová družstva a společenství vlastníků bytů.

Podle odborníků přesto není z finančních důvodů reálné najednou odstranit u výtahů všechna rizika. Například komplexní obnova výtahu v malém domě vyjde na více než půl miliónu korun. "Je nesmysl, že by to šlo udělat najednou. Je ale důležité, aby vlastníci tento problém nijak neodkládali a na opravy a obnovu výtahů si vytvářeli zdroje," zdůraznil Hejda.

Současně upozornil, že výtah lze zahrnout do opravy celého panelového domu, na kterou stát přispívá dotací úroků z úvěrů. Vaněk uvedl, že současná ČSN již reaguje na normy Evropské unie a doporučuje odstranit vysoká rizika u výtahů do pěti let, ostatní do deseti let, případně podle možnosti.