„Ministerstvo zdravotnictví navrhlo soudu, aby jmenoval třetím rozhodcem Jiřího Schwarze, neboť vzdáním se funkce rozhodce ze strany pana Damiano Della Ca přestal být rozhodčí senát kompletní a jmenování Švýcara Maxe Baumanna je neúčinné,“ uvedlo MZ v písemném stanovisku.

Jak dále MZ uvedlo, Diag Human svoje právo jmenovat arbitra podle rozhodčí smlouvy už údajně plně vyčerpal právě jmenováním Della Ca.

Pokud by soud ministerstvu vyhověl, v tříčlenném senátu by zasedli pouze rozhodci navržení státem. Navíc v minulosti stejný obvodní soud podobně jmenoval i předsedu senátu – šéfa Hospodářské komory Petra Kužela (ODS). Třetím arbitrem je bývalý proděkan plzeňských práv Milan Kindl, kterého do sporu nominoval stát. Diag Human tyto dva rozhodce podezírá z podjatosti ve prospěch státu, MZ tato obvinění odmítá.

MZ: Schwarz není politik

Prezident Liberálního institutu a člen ekonomické skupiny odborníků ODS Schwarz je podle MZ osobou apolitickou a má předpoklady pro nezávislé a nestranné rozhodování.

„Ministerstvo samozřejmě nemá právo jmenovat rozhodce za žalující stranu, a pravomoc k tomu nemá ani soud. Právo procesní strany jmenovat jednoho rozhodce tříčlenného senátu se nevyčerpává,“ uvedl v reakci právník Diagu Human Jan Kalvoda.

Návrh ministerstva se podle něj nemůže opřít o rozhodčí smlouvu ani o zákon o rozhodčím řízení, jeho přijetí soudem by navíc prý odporovalo mezinárodním právním závazkům ČR.

Kalvoda rovněž připomněl, že v arbitráži už v minulosti rezignoval rozhodce jmenovaný Českou republikou, kterého potom ČR sama nahradila.