Konec létajících profesorů uvítá především Vladimíra Dvořáková, která si na dosavadní praxi stěžovala, že pedagogové jsou zapsáni na více školách, přitom z toho není patrné, kolik hodin tam stráví. Profesor či docent, který je pro akreditační komisi určitou zárukou kvality, tak mohl mít úvazek například na pěti školách, kde se mohl podílet na výuce jen minimálně. Školy ho přitom platily a komise neměla možnost zjistit, jakým skutečným přínosem do vzdělání přispívá.

Vyšší limity pojištění

U prezidenta prošel rovněž zákon, který zvyšuje limit pojištění bankovních vkladů z dosavadních 50 tisíc eur na 100 tisíc eur, tedy asi 2,5 miliónu korun. Novela bankovního zákona mimo jiné zkracuje lhůty pro výplatu náhrad za pojištěné vklady na 20 pracovních dnů. Podle současného zákona musí Fond pojištění vkladů zahájit výplatu náhrad do tří měsíců od data oznámení o neschopnosti pojištěné instituce dostát svým závazkům.

Další návrh zákona snižujícího administrativní zátěž podnikatelů umožní podnikatelům například podnikat v bytě bez souhlasu vlastníka či zruší povinnost oznamovat přerušení činnosti. Novela by měla živnostníkům a podnikatelům ročně ušetřit asi 1,3 miliardy korun. Jednou ze změn je úprava občanského zákoníku. Ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která poškozují spotřebitele, by měla být nyní neplatná.

Novela zákona o elektronických komunikacích, kterou prezident také opatřil svým podpisem, zavádí kromě jiného možnost odnímat nevyužívané rádiové kmitočty. Ruší zákaz takzvaného křížového vlastnictví digitálního rozhlasového a televizního vysílání a umožnit má odpojení telefonu, ze kterého by volající zneužíval a blokoval některou z tísňových linek.

Regulace ratingových agentur 

Klaus podepsal i novelu obchodního zákoníku, která má ztížit praxi tzv. katalogových podvodů. Jde o podvodné praktiky, kdy poškozený podnik nebo i úřad vyplní nabídku na zařazení do reklamního katalogu v domnění, že je zdarma. Služba je ale placená a zpravidla velmi drahá.

Další podepsaný zákon reaguje na požadavek Bruselu převést do českého zákona regulaci ratingových agentur, tedy firem hodnotících úvěrovou spolehlivost dlužníka, například některého státu. Agentury se budou muset v Česku letos nově registrovat a řídit se závaznými pravidly pod pokutou až 20 miliónů korun. Dohlížet na ně bude Česká národní banka.