Jak totiž Právo ve středu informovalo, bývalý šéf akademického senátu fakulty Telecký se brání odebrání titulu kopií vyhlášky podepsanou právě Kindlem, která ale podle záznamů fakulty vůbec neexistuje a je tedy zřejmě padělkem. Číslo je sice skutečné, ale obsah neodpovídá písemnosti uložené na univerzitě.

Podle Kindla dokument z roku 2005 není falešný, prý je jen doplněním původní vyhlášky stejného čísla z roku 2004. Podle současného proděkana Petra Bezoušky ale jeho vysvětlení nesedí.

„Bylo běžnou praxí, že změny vyhlášek měly stejné číslo jako původní vyhláška a odlišovaly se zpravidla nějakým písmenem. Že originál nějakého dokumentu na fakultě chybí, mne již vůbec nepřekvapuje,“ vysvětloval včera Právu údajnou pravost dokumentu Kindl.

Pochybnosti trvají

Podle Bezoušky ale takto praxe na fakultě nefungovala. „Používání písmen jako označení doplnění k vyhláškám žádná běžná praxe nebyla, takhle se to nikdy nedělalo. Navíc ten dokument není ani žádným doplňkem, vždyť se tváří jako nová vyhláška,“ nesouhlasil s tvrzením Kindla proděkan.

Dalším argumentem proděkana je i to, že údajný doplněk není zapsaný v soupisu všech vydaných dokumentů v daném roce, kde jsou všechny písemnosti posloupně zaznamenané řádek po řádku i s obecným popisem toho, co obsahují.

„A ten soupis ručně napsala jejich vlastní sekretářka,“ poznamenal Bezouška. Kopie údajné vyhlášky předložená Teleckým v rámci správního řízení, které s ním univerzita vede kvůli případnému odebrání titulu, se týká jmenování osmi nových členů zkušební komise pro doktorské zkoušky.

Má dokázat to, že členové doktorandské komise byli řádně jmenovaní. Univerzita přitom na základě vlastních záznamů tvrdí, že dva ze zkoušejících k tomu nebyli oprávněni, tudíž doktorandskou zkoušku Telecký složil nezákonně.