Podle Nečase je vážným varováním prohlášení mezinárodní ratingové agentury Moody’s Investors Service, podle níž hrozí ČR snížení ratingu, pokud nová vláda nepřijme věrohodný plán stabilizace veřejného dluhu.

„Jsem přesvědčen o tom, že snížení ratingu by mělo dominový efekt a mohlo by ve svém důsledku vést až ke státnímu bankrotu,“ zdůrazňuje Nečas ve svém otevřeném dopise.

„S ohledem na nutnost stabilizace veřejného dluhu a nezbytnost penzijní a zdravotnické reformy, které pokládá ratingová agentura Moody’s ve svém vyjádření za nutné, Vás vyzývám k veřejné diskuzi za účasti médií na toto téma. Vyzývám Vás k diskuzi, zda hrozí či nehrozí prodražení státního dluhu, zda hrozí či nehrozí odchod zaměstnavatelů, zda hrozí či nehrozí snížení životní úrovně a zda se státní dluhy mají či nemají platit. Bohužel neplatí vaše slova o tom, že dluhy se nesplácí. Za dluhy se platí. A to draze,“ uvádí ve své výzvě Nečas.

Podle Nečase by neměly být předmětem diskuze 13. důchody, nýbrž současných 12 penzí. V důsledku by se pak občané měli přesvědčit o tom, který z lídrů je kompetentnější k řešení ekonomické situace.

„Věřím, že tuto nabídku přijmete. Jedná se o jiný formát, než standardní televizní debaty, a jistě nevynecháte příležitost představit a obhájit Vaše záměry v ekonomické oblasti,“ doplnil lídr ODS.