Dospělí Češi v roce 2002 nejčastěji brali marihuanu a takzvanou taneční drogu extázi. Celkem 170 000 dospělých zkusilo heroin, pervitin, kokain či LSD. Ve srovnání s minulým obdobím ale klesl počet úmrtí narkomanů na předávkování. Loni jich bylo 115, zatímco předloni 167. Příznivým zjištěním je také to, že mezi narkomany se nezvyšuje výskyt infekcí.

Závislých na heroinu ubývá

Podle zprávy v Česku už nepřibývá narkomanů, kteří jsou závislí na heroinu, protože mladí lidé nezačínají s tvrdými drogami.

"Podařilo se změnit dosavadní trend. Mladí lidé už nezkoušejí heroin a pervitin, protože už dokážou zvážit riziko. První drogy bývají měkké," uvedl ředitel sekretariátu Josef Radimecký.

Už neroste počet lidí, kteří drogy užívají injekčně a naopak roste počet těch, kteří využívají substituční léčbu Metadonem a Subutexem.

Nicméně substituční léčba je v Česku mnohem méně dostupná než v Evropské unii. Souvisí to i s tím, že v krajích je dosud pouze devět specializovaných center. Chybí například v západních a jižních Čechách.

Ministerstvo se neporadilo

Zlepšení, ke kterému pomohla právě centra, je ale ohroženo. Podle Petra Popova ze Společnosti pro návykové nemoci v posledních dvou měsících výrazně klesl počet lidí užívajících Subutex. Způsobila to novela zákona o návykových látkách, která platí od letošního září. Ta lékařům nařizuje, aby tento přípravek předepisovali na přísněji kontrolované recepty s modrým pruhem.

"To ovšem vyžaduje složitější administrativu, a protože ministerstvo zdravotnictví neudělalo mezi lékaři informační kampaň, lékaři si recepty nepořídili a pacientům lék nepředepisují," vysvětlil Popov.

Dostupnost léku je nyní nižší, což zvýšilo jeho cenu na černém trhu. Roste proto počet lidí, kteří užívají Subutex sami bez lékařského dozoru, anebo se dokonce vracejí k heroinu. "Ministerstvo se překvapivě s nikým neporadilo. Rozhodně mu chceme navrhnout, aby se zákon změnil," dodal Popov.

205 miliónů na boj proti drogám

Pokud se nezvýší dostupnost substituční léčby, hrozí, že opět stoupne počet předávkování.

V Česku zatím připadá na 100 tisíc obyvatel jedno smrtelné předávkování drogami, zatímco v zemích Evropské unie to jsou v průměru dvě úmrtí. V Česku je nyní zhruba 37 tisíc narkomanů, kteří pravidelně užívají heroin či pervitin.

Přestože hlavně na taneční scéně se objevily některé nové syntetické drogy, většina jich je příbuzná extázi a jejich výskyt je zatím bezvýznamný. Národní monitorovací středisko ale předpokládá, že v příštích letech by se v Česku mohl v mnohem větší míře objevit kokain, jehož užívání v západní Evropě narůstá. V Česku se zatím vyskytuje výjimečně.

Ze státního rozpočtu v roce 2002 bylo na realizaci programů protidrogové politiky uvolněno 205 miliónů korun, z toho téměř polovinu činily dotace určené Radě vlády pro koordinaci protidrogové problematiky.