Podle zákona, který Sněmovna přijala v polovině března, se má od 1. června navýšit objem biopaliv u motorových benzínů z dosavadních 3,5 procenta na 4,1 procenta a u motorové nafty z 4,5 procenta na 6 procent.

Cílem tohoto opatření má být snížení emisí skleníkových plynů z paliv, oslabení závislosti na dovozech fosilních paliv a zvýšení odbytu domácí zemědělské produkce.

"Především sám boj s CO2 je sám o sobě krajně sporný," uvedl Klaus s tím, že teorie o globálním oteplování způsobeném člověkem stojí na vratkých základech.

"Po mnoha skandálech s falšováním dat vůbec není jasné, zda k nějakému jednoznačnému trendu vývoje globální teploty dochází, není jasné, zda se takové pohyby teplot odchylují od přirozeného kolísání teplot, není přesvědčivě prokázán vliv CO2 na vývoj globálních teplot a vliv CO2 produkovaného člověkem už vůbec ne," domnívá se Klaus a varuje před nepromyšlenými kroky, které mohou mít negativnější efekt, a navíc vyhovují některým zájmovým skupinám.

Podle Klause existují také vážné pochybnosti o dopadu biopaliv na lidské zdraví.