Z šetření mimo jiné vyplývá, že vztah mezi Romy a zbytkem společnosti se poměrně výrazně zhoršil od roku 2006.

"Oproti loňskému šetření, které v tomto ohledu zaznamenalo historicky nejnepříznivější výsledek, došlo sice k mírnému zlepšení, ale jen na hranici statistické chyby, přičemž i nadále je toto hodnocení na jedné z nejhorších úrovní od roku 1997," konstatuje výzkum.

Soužití romské a neromské populace (v procentech)
 1997
2006
2009
2010
Dobré
1522
10
13
Špatné
81
69
85
82
 Zdroj: CVVM

Většina lidí (61 procent) si myslí, že Romové mají horší možnosti při zaměstnávání. Zároveň se 44 procent lidí domnívá, že Romové mají horší možnost co do uplatnění ve veřejném a občanském životě.

Naopak 42 procent lidí má zato, že Romové mají lepší možnost získat bydlení než většinová populace.