Největším lákadlem dnešních vzpomínkových akcí byla pro lidi právě rekonstrukce bitvy. U gymnázia se začalo bojovat s úderem jedné hodiny odpolední. "Prahu hájíme a uhájíme," znělo z reproduktorů dobové volání hlasatele Československého rozhlasu. Vzduchem práskaly výstřely z ručnic i kulometů. Na 150 členů klubu vojenské historie Gardekorps a dalších zájmových spolků předvedlo boje z období Pražského povstání.

"Od západu již brzy dorazí americké obrněné divize," povzbuzoval hlasatel z nahrávky obránce na barikádě. Ti byli oblečeni jako doboví obyvatelé města, vojáci nebo zdravotníci. Čas od času se některý z nich skácel na zem a musel být "ošetřen". Věrnosti zobrazovaného dění napomáhaly i šeříky rozkvetlé v okolí školy, které upomněly dobu před 65 lety, kdy jimi Pražané označovali tanky osvoboditelů.

Podél ulice Nad Ohradou se tlačily houfy lidí. Projít se dalo jen stěží. Po ulici projížděla německá bojová technika. Na travnatém plácku mezi ulicemi Koněvova, Za Žižkovskou vozovnou a Nad Ohradou vyrostla tribuna, kterou vmžiku naplnili lidé. Kdo si nezabral místo s dobrým výhledem, mohl obrany barikády sledovat na jedné ze dvou velkoplošných obrazovek.

Zasvěcený komentář vojenského historika

Bojové akce Čechů, Němců i Rusů doprovázel zasvěcený komentář vojenského historika, který do mikrofonu popisoval jednotlivé děje na "scéně". Zároveň je uváděl do kontextu událostí na jiných místech tehdejšího protektorátu i v Evropě.

Skupinky nejmenších školáků se podle uniforem snažily rozeznat, kteří vojáci patří k jaké straně. "To nemůžou být Němci, když mají červené helmy," argumentoval jeden chlapec. "A co ten hákový kříž na ruce," oponoval mu druhý.

Barikádu stavěli od časného rána studenti a žáci škol i běžní občané pod dohledem historiků. Vzorem jim byly podobné zátarasy z doby před 65 lety. Pro stavbu využili dlažební kostky nebo kusy nábytku.

V blízkém sportovním areálu se od dopoledne konal doprovodný program. Děti si mohly vyzkoušet jednu z kratochvílí svých dědů a otců - střelbu z praku. Policisté a hasiči jim zase předvedli něco ze své práce. Malí zvědavci mohli dokonce nasednout do policejního obrněného vozidla.

Česká republika si letos připomíná 65 let od Pražského povstání a konce druhé světové války. Vzpoura lidu z května 1945 je považována za největší české ozbrojené vystoupení v boji proti fašismu. Jeho hlavní část se v Praze odehrála od 5. do 9. května. Definitivní konec bojů v Čechách nastal až 11. května, kdy byly zneškodněny poslední zbytky německých jednotek ve středních Čechách. Podle dostupných pramenů padlo během bojů s Němci v hlavním městě 3700 lidí.