"Podobně řádově ve stovkách korun můžeme očekávat spoluúčast u léčby plánovaných onemocnění v implantologii, kam patří operace zákalů, operace bederní páteře a podobně. Taky je možno požadovat spoluúčast u zdravotní péče, která je poskytnuta na požádání pacienta," uvádějí autoři publikace. Těmi jsou bývalý slovenský ministr zdravotnictví Rudolf Zajac a stranický expert na zdravotnictví Vladimír Pavelka.

Strana v publikaci upozorňuje, že nárůst spoluúčasti je s ohledem na financování zdravotnictví nezbytný. Strana upozorňuje, že zatímco v ČR je spoluúčast na úrovni osmi až 14 procent, ve starých členských zemích EU dosahuje až 22 či 25 procent. Právě této úrovni se chce TOP 09 postupně přiblížit.

Celková míra spoluúčasti by měla být zajištěna zákonně definovaným finančním stropem. "Dříve či později Česká republika zažije v parlamentu diskusi o tom, co je standardní sádra, oční čočka, kyčelní kloub nebo standardní stent při zákroku na věnčitých tepnách," tvrdí autoři, že právě definice stadardů je nezbytná.

"Vláda musí prosadit zákon, který jí umožní určovat maximálně přípustný podíl účasti občanů v daném roce, anebo i v delším časovém období na celkových financích," uvádí TOP 09.

Publikace se věnuje veškerým zdravotnickým tématům, na něž se chce strana zaměřit. Pozornost je věnována jak odchodům lékařů a sester do zahraničí, tak otázce stárnutí populace a paliativní péči, kterou obstarávají především v hospicích.