Podle autorů zprávy není nutné systém sociální podpory měnit, aby se zabránilo migraci slovenských Romů do Česka. Nepřicházejí kvůli dávkám, "protože jsou dobře informováni o tom, že na ně automaticky nezískají nárok", míní ministerstvo.

Vzrůstá agresivita

Slovenští občané mají k dávkám přístup na základě dohody mezi oběma státy, pokud mají v Česku trvalý pobyt. Ze Slovenska přicházejí celé rozvětvené romské rodiny za svými příbuznými a doufají, že si přilepší.

Podle analýzy mají příchozí Romové většinou nedokončené základní vzdělání, starší lidé bývají negramotní. Svůj pobyt v Česku neohlašují. Přítomnost Romů ze Slovenska, byť dočasná, přináší řadu problémů, míní autoři analýzy. Podle nich přibylo kriminality, nabourávání do bytů, agresivity, nelegální práce i nezaměstnanosti.

Města v koncích

Situace českých romských rodin, které příbuzné přijaly, se podle zprávy zhoršila. Jejich životní úroveň poklesla, žijí v přeplněných bytech a mají nové výdaje Zhruba 35 procent obcí v Česku zřídilo holobyty, které jsou obsazeny převážně Romy. Holobyty má i 72 procent měst s romskými komunitami čítajícími více než 500 lidí.

Přes dvě pětiny českých obcí a polovina měst mají oblasti s významnou koncentrací romské populace. Téměř v každém sedmém městě existuje území, kde mají Romové početní převahu. "Pro řadu měst je již současný stav velmi obtížný až neřešitelný," uvedli autoři zprávy.