Bez dalších zkoušek mohli tito studenti přejít rovnou do třetího ročníku ke státnicím, a to přestože podle současného proděkana Petra Bezoušky v kurzu neabsolvovali všechny předměty, které přitom byly povinnou součástí bakalářského studia.

Zjistilo to nyní nové vedení fakulty v čele s děkanem Jiřím Pospíšilem při přípravách podkladů pro zahájení správního řízení o odebrání titulu s devíti držiteli Bc.

Pospíšil chce, aby postup bývalého vedení šetřila policie

Pospíšil je přesvědčený, že stovky těchto studentů tak získaly titul nezákonně. Ačkoli původně vedení fakulty uvažovalo o tom, že i oni by mohli přijít o titul, na rozdíl od zmíněných devíti jim ztráta bakaláře nehrozí.

Podle Pospíšila totiž v jejich případě pochybilo především bývalé vedení školy. Současný děkan se chce kvůli tomu obrátit na policii.

„Probírali jsme to ve vědecké radě a shodli se, že to studium skutečně probíhalo v rozporu se zákonem, který vědomě porušilo tehdejší vedení fakulty. Ovšem i když ti bakaláři studovali v rozporu se zákonem, bylo to v dobré víře, že jim to umožňuje škola,“ řekl Právu Pospíšil.

Podle něj by měl někdo za situaci týkající se stovek lidí nést zodpovědnost.

„V pátek osobně kolem poledne půjdeme s kolegou Bezouškou na příslušné okresní státní zastupitelství, které tuto kauzu vyšetřuje a tyto informace tam oficiálně doplníme. Rozšíříme tedy dosavadní trestní oznámení,“ uvedl ve čtvrtek Pospíšil.

 

To studium skutečně probíhalo v rozporu se zákonem, který vědomě porušilo tehdejší vedení fakulty.děkan Jiří Pospíšil

Není prý sice odborník na trestní právo, ale podle něj by mohlo jít o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele.

„Mezi prvními, kterým to bylo uznáváno, byly vesměs špičky ze státních úřadů a od policie. Ale v dalších vlnách šlo o řadové státní úředníky a policisty, kteří to vzdělání potřebovali povinně ze zákona a tam je to vůči nim hodně sprosté, že se to vedení k nim takto zachovalo,“ komentoval to důvěryhodný zdroj dobře seznámený s chodem právnické fakulty.

Devět hříšníků

Devíti bakalářům hrozí odebrání titulu proto, že se u jejich studia podle Františka Korbela, který připravuje návrhy na zahájení správního řízení, našly i další nesrovnalosti.

„U čtyř chybí bakalářská práce, u některých zase výpisy o zkouškách z předchozího studia, u někoho máme pochybnosti, zda vůbec předchozí studium celoživotního vzdělávání absolvoval a že ho vůbec zaplatil,“ upřesnil Korbel.

V pátek má vedení fakulty předat rektorovi Západočeské univerzity Josefu Průšovi v jejich případech návrh na zahájení správního řízení.

Konkrétní jména však Korbel odmítl sdělit. Podle informací Práva je mezi nimi třeba náměstek plzeňské hejtmanky Milan Chovanec, u kterého jsou údajně pochybnosti o předchozím studiu a prý také u něj chybí potvrzení o úhradě kurzu celoživotního vzdělávání.