Jak v úterý oznámila, ombudsman po analýze podkladů shromážděných od jednotlivých dotčených úřadů má za zcela prokázané, že se stavebník dopustil hrubé stavební nekázně, když bez povolení stavebního úřadu a dalších orgánů státní správy, včetně Správy CHKO České středohoří, realizoval velký soubor staveb a terénních úprav kolem svého domu.

„Za takové situace stavební zákon ukládá stavebnímu úřadu povinnost bez zbytečných prodlev zahájit řízení o odstranění staveb,“ uvádí Motejl ve své zprávě a také upozorňuje, že za užívání nepovolené stavby lze i opakovaně uložit pokutu až do výše jednoho miliónu korun.

V kauze podle Motejla pochybil ústecký krajský úřad. Spory ohledně staveb se zabýval původně stavební úřad v Trmicích na Ústecku. Kraj mu ale věc odebral s tím, že na posouzení sporu nemají tamní pracovníci dost zkušeností. Záležitost následně předal ústeckému magistrátu. Ten řízení zastavil. Obnovil ho na popud Motejla.

Magistrátu zatím chybí přesné informace

Z Ústeckého kraje dostal ombudsman dvě rozdílné odpovědi. Zatímco kraj pochybení odmítá, z ústeckého magistrátu jej informovali, že vydali pokyny stavebnímu odboru, aby postupoval podle zprávy veřejného ochránce práv.

„Stavební odbor ústeckého magistrátu zaslal žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje o metodický pokyn jak dále postupovat, odpověď zatím nepřišla. Kompletní informace nám dosud neposkytla ani obec Řehlovice, ke které tato lokalita spadá. V pondělí pak přišla žádost pana Oulického o dodatečné povolení inkriminovaných staveb,“ sdělil v úterý Právu mluvčí ústeckého magistrátu Milan Knotek s tím, že nesrovnalosti v územním plánu této části CHKO nebyly dosud vyjasněny. Jenže tam došlo k dalšímu pochybení, když řízení o odstranění staveb přerušili s odvoláním na stavebníkem namítané „nesrovnalosti v územním plánu“. Ačkoli je zřejmé, že se zastupitelstvo obce Řehlovice návrhem na změnu územního plánu opakovaně zabývalo a zamítlo ji, upozornil ombudsman.

Neoprávněné odebrání kauzy

Ombudsman zároveň upozornil, že odebrání kauzy Trmicím bylo neoprávněné. Kraj tak podle něj učinil v rozporu se správním řádem a v rozporu s principy dobré správy. K odebrání záležitosti trmickému úřadu nebyl podle ochránce jakýkoli důvod.

„Jestliže toto řízení úřad v Trmicích zahájil, nešlo o projev jeho vůle, ale o plnění povinnosti uložené zákonem,“ konstatoval ombudsman.

„Souhlasíme s názorem ombudsmana , že jde skutečně o úkon nestandardní když jsme na žádost stavebníka kauzu od trmického úřadu převzali, ale odmítáme pochybení. Správní řád totiž takovýto krok umožňuje. Náš odbor neshledal žádný zákonem stanovený důvod, který by neumožňoval žádosti pana Oulického nevyhovět,“ řekla Právu mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková.

Motejl v souvislosti s černými stavbami dlouhodobě upozorňuje na to, že stavební úřady nedůsledně vymáhají výkon svých rozhodnutí. Často podle něj nastávají situace, kdy stavební úřad sice vydá rozhodnutí o odstranění stavby, ale stavba stojí dál, protože vlastník ji neodstraní.