Prezidentovi vyjádřilo důvěru 74 procent dotázaných, o osm procentních bodů více než v posledním průzkumu.

Kabinetu Jana Fischera, který získal oproti březnovému šetření o čtyři procentní body víc, věří 72 procent lidí. Naposledy měl Klaus větší sympatie než vláda v září loňského roku.

Důvěra obyvatel ústavním institucím (v procentech)
 leden 2010
březen 2010
duben 2010
Prezident68
66
74
Vláda
71
68
72
Sněmovna
21
17
23
Senát22
2124
 Krajské zastupitelstvo
403744
 Obecní zastupitelstvo
595561
 Zdroj: CVVM

Větší důvěře se v dubnu těšily i obě komory parlamentu a krajská i obecní zastupitelstva.

Spokojenost s politickou situací je stále na velmi nízké úrovni, v dubnu ji vyslovilo pouze devět procent dotázaných. Nepatrně, z 66 na 63 procent,  klesl počet nespokojených. Zbývající lidé nemají jasný názor.