Jenže rektor své oznámení vůbec nepodepsal a nedal na něj ani razítko univerzity, takže dokument nesplňuje náležitosti, které by mu dodaly právní váhu.

Nyní reálně hrozí, že bude muset dopisy poslat znovu, tedy s několikatýdenním zpožděním, jinak by na něj dotčená šestice nemusela brát zřetel.

Právo na to upozornil jeden z „postižených“ držitelů PhD. a někdejší šéf akademického senátu právnické fakulty Daniel Telecký s tím, že stejně jako on jsou na tom až na jednoho i všichni zbývající čekatelé na odebrání titulu, tedy bývalí učitelé fakulty Ondřej David, Jan Kavka, Jan Brázda i exproděkan Ivan Tomažič.

Pouze někdejší učitel Jan Suchý zatím oznámení rektora vůbec neobdržel, protože jej podle Teleckého zřejmě dostal na starou adresu, i když tu novou prý vedení univerzity zná.

Jako důkaz svých slov Telecký v pondělí Právu předložil kopii samotného oznámení rektora a Průšův podpis i razítko univerzity skutečně na dokumentu chybí.

Chybu uznává i fakulta

Že je to problém, v pondělí potvrdil nejen Právem oslovený odborník na správní právo, ale také sám děkan Pospíšil i František Korbel, který návrhy na správní řízení připravoval.

„Podle správního řádu platí, že oznámení musí obsahovat mimo jiné označení správního orgánu (univerzity), předmět řízení, jméno a příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podle mě to má tedy dost podstatné vady a průvodní dopis s podpisem není žádný právní akt,“ míní Stanislav Sedláček z katedry správní vědy a správního práva Masarykovy univerzity v Brně.

Podle Korbela jde o drobnou formální vadu. „Panu rektorovi jsme připravili návrh a stačilo ho jen jednoduše podepsat a odeslat tak, jak mu to fakulta navrhla. To se nestalo, což není úplně optimální,“ řekl Korbel.

Rektor Průša svůj postup Právu vysvětlil tím, že k oznámení přiložil navíc také průvodní dopis, který osobně podepsal, jenže to podle osloveného odborníka nestačí.

Děkan fakulty Pospíšil se o Průšově chybě dověděl až v pondělí ráno. „Považujeme to za problém. Nechápu, proč se to vlastně stalo, když jsme mu podali přímo hotové návrhy na zahájení řízení, které stačilo jen podepsat a odeslat. Je to jeho rozhodnutí, nicméně jsem ho už ráno telefonicky a poté i písemně na tento problém upozornil,“ uvedl včera Pospíšil.

Děkan v pondělí také podepsal a předal rektorovi další tři návrhy na zahájení řízení o odebrání titulu PhD. Podle informací Práva se týkají dvou někdejších arménských studentů a také známého advokáta Eduarda Bruny.