Horní komora si Kavalírovou pozvala, aby své námitky proti Pernesovi přednesla. "Po dvou měsících od výběrového řízení mohu, myslím, zodpovědně říci, že jak v ústním pohovoru, tak neuvedením některých životopisných a profesních údajů, jsme byli u vítězného kandidáta několikrát uvedeni v omyl," prohlásila Kavalírová.

Vadí jí především to, že Pernes radě zatajil, že studoval večerní univerzitu marxismu-leninismu, tzv. VUML, což by mohlo vykonávání funkce šéfa rady Ústavu bránit.

"Ústav pro totality nemůže vést člověk, u něhož by byly důvody pochybovat o jeho nepodjatosti. Důvěryhodnost instituce, kterou by vedl, by byla ohrožena bez ohledu na to, jak dobře by si počínal," uvedla Kavalírová.

Pithart volbu Pernese obhajoval

Proti tomu se postavil místopředseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL) s poukazem na stanovisko čtyř ze sedmi členů rady ústavu, kteří Pernese zvolili. Podle nich bylo výběrové řízení provedeno "zcela standardně a transparentně" pod dohledem advokátní kanceláře.

Hlasování o Pernesovi provázely problémy. Pod jmenovacím dekretem byl nutný podpis Kavalírové, ta to ale odmítla udělat, rada proto musela odhlasovat změnu podmínek, podle nichž stačí na dokumentu podpis jiného pověřeného člena rady. [celá zpráva]

"Hlasování o jmenování ředitele proběhlo zcela v souladu s jednacím řádem rady," citoval ze stanoviska ostatních členů rady Pithart.

Pravice žádá nezávislou analýzu

Kavalírova na závěr vyjádřila názor, že šéf ústavu by měl mít širší podporu v radě, než těsnou nadpoloviční většinu. „Ve vedení musí být někdo, kdo si zaslouží, aby tuto poctu mohl dostat, abychom mu důvěřovali, všech sedm členů rady,“ řekl Kavalírová.

Senát přes nesouhlas levice a lidovců vyzval radu Ústavu pro studium totalitních režimů k zadání nezávislé právní analýzy, zda nový ředitel ústavu Jiří Pernes splňuje podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti. Rada by také měla podle Senátu dbát na důsledné naplňování zákonem stanovených úkolů ústavu včetně zpřístupňování dokumentů z období komunismu. Senátoři rovněž konstatovali, že si ústav zaslouží, za svou dosavadní dvouletou činnost ocenění.