První dražba zabavených věcí vynesla necelých šestatřicet tisíc, podobná suma přišla i při druhém pokusu. Nekompromisní přístup k dlužníkům snížil pohledávky za nájemným o pět miliónů. Na statisícové dluhy uzavřeli neplatiči splátkové kalendáře. Ani v součtu se ale výtěžek města nerovná částce, o kterou Paraska usiluje. Jediným přínosem by v takovém případě byl výchovný efekt exekucí.

"Ministerstvo spravedlnosti stížnost posoudilo jako zcela neodůvodněnou," potvrdila Právu mluvčí resortu Jitka Zinkeová. "Na základě zjištěných skutečností neshledalo v postupu soudního exekutora žádné pochybení," dodala.

Stížnost jako od laika

Exekutorská komora se vyjádřila stejně. "Leitmotivem stížnosti je hromada expresivních výrazů typu 'exekutor parazituje na právech oprávněného, je neprofesionální, neetický, dopouští se šikanózního jednání, atd'. Je to naprosto nestandardní stížnost a mám za to, že jsme takovou ještě neřešili a už vůbec ne od takového subjektu, jakým je chomutovský magistrát," sdělila Právu mluvčí exekutorské komory Monika Zajícová.

Chomutov trvá na tom, že se vykonavatel choval nestandardně. "Proto jsme na něj podali stížnosti. Jeho údajnou 'morální újmu' nebudeme komentovat. Od roku 2004 spolupracujeme s několika exekutory, problémy s nimi nejsou," uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Branda.

Paraska chce od města peníze za to, že nemohl pracovat. Vymáhání dluhů ve výplatní místnosti se po jediném pokusu po nátlaku ochránců lidských práv zastavilo. Když soud prohlásil exekuce za protizákonné, musel exekutor dokonce peníze vracet.

Exekutor se domáhá záloh na výdaje spojené s vymáháním. Když je věřitel nevyplatí, může exekutor zastavit vymáhání a náklady naúčtovat svému původnímu chlebodárci – městu. Zatímco záloha byla 900 korun na každý případ, náklady na více než tisícovku případů vyčíslil téměř devítinásobně vyšší: 7800 korun za každý.

Město se brání, platit nechce

"Po zákazu exekucí po výplatě sociálních dávek nevyužil jiné způsoby exekucí. Můžeme to doložit případy, kdy u konkrétního dlužníka město nebo jiný exekutor pohledávky vymohl a Paraska nikoliv," tvrdí mluvčí Chomutova Tomáš Branda.

Podle radnice se Paraska mstí za kontroly, kterým se musel kvůli mediálně známým exekucím podrobit. Původně prý totiž zálohy vůbec nechtěl, na jejich vyplácení si vzpomněl po roce.