Podle informací Mf Dnes to vyplývá z vyšetřovací zprávy fakulty. Ve studiu vybraných osob byly podle děkana fakulty výrazné nedostatky.

Jančík se ale o titul nebojí. "Moje studia byla naprosto korektní, o titul se neobávám," řekl.

"U dotyčných jsme shledali nestandardní průběh státní závěrečné zkoušky a u tří i celého studia," konstatuje ve zprávě vyšetřovací komise v čele s prorektorkou Evou Pasáčkovou. Ve většině případů nemá fakulta doklady o jejich studiu, nebo jsou nečitelné.

Například u Řápkové seděl u závěrečné zkoušky Milan Kindl, kdo další tam byl, není jasné, protože podpisy se nepodařilo rozluštit. V případě primátorky nemá fakulta jediný písemný záznam o jejím studiu.

Kindl, který je považován za strůjce afér na fakultě, byl i u závěrečných zkoušek Jančíka.

Kromě Jančíka a Řápkové by mohla fakulta odebrat titul i někdejším ministerským náměstkům Daně Trezziové, Robertu Szurmanovi a Ivo Vrzalovi. I oni říkají, že studovali řádně.

Řízení o odebrání titulu vede rektor univerzity. Pochybní absolventi během něho mohou dokázat řádné studium, například předložením dokumentů.