Rektor v pátek odeslal šesti absolventům doktorského studia dopis, který jim oznamuje zahájení příslušného správního řízení, škola poté zveřejnila pět souhrnů popisujících konkrétní pochybení. Anonymně.

Po porovnání těchto údajů s oficiálními daty v elektronickém systému univerzity je ale zřejmé, že problém má někdejší náměstek policejního prezidenta Jan Brázda, bývalí učitelé fakulty Ondřej David a Jan Kavka, někdejší předseda akademického senátu fakulty Daniel Telecký a exproděkan Ivan Tomažič.

Někde nehraje délka studia, třeba u Tomažiče zpráva konstatuje, že „doba Vašeho studia činila pouhých 0,126 roku, místo standardních 3–4 let“. Naopak David studoval více než 8,5 roku, aniž by v jeho spise bylo jakékoliv rozhodnutí o přerušení či prodloužení studia.

Komise nekomise

Jako červená nit se všemi pěti případy vine odstavec o zkušebních a obhajovacích komisích, které svým složením neodpovídaly právním předpisům. Před nimi složené státnice proto jako by nebyly.

„Nemohou chtít po studentovi, aby se zabýval tím, jaká komise ho zkouší,“ řekl Právu Brázda a připomněl, že před stejnou komisi jako on předstoupilo více studentů. „Ale problém mám jenom já,“ podivil se Brázda.

Proděkan plzeňských práv Petr Bezouška už dříve Právu sdělil, že návrhy na odebrání titulů se týkají jen těch absolventů, kteří museli vědět, že je získávají neoprávněným způsobem. „Disertační práce obhajují zkušení právníci, kteří se nemohou vymlouvat na to, že složení komisí je věcí školy. Navíc šlo o pracovníky fakulty,“ uvedl Bezouška.

Brázda takovouto argumentaci nebere. „Když jsem v lednu roku 2006 obhajoval, tak jsem na fakultě přednášel teprve pátý měsíc. Přitom povědomost o správném složení komisí nemá řada učitelů ani po několika letech,“ podotkl Brázda.

Děkanova vůle

Telecký měl v roce 2005 jako předsedu komise tehdejšího děkana Jaroslava Zachariáše. „Prý byla porušována vyhláška děkana. Ale vyhláška je projev jeho vůle. A když děkan svolal komisi podle svého úsudku, je to také jeho vůle,“ poznamenal Telecký. Toho univerzita vyzve i k tomu, aby předložil svoji disertační práci – v knihovně totiž není.

„Ukážu ji, ale z ruky ji nedám,“ upozornil Telecký, který zpochybňuje celý proces odebírání titulů. „Je to nicotný právní akt, na podobné úrovni, jako kdyby mi řekl soused, že mi sebere titul,“ dodal Telecký.

Brázdovi ani Teleckému ještě pošta zmíněné dopisy od rektora nedoručila.

Budou moci dostudovat

Problematičtí absolventi plzeňských práv, jimž rektor odebere akademický titul, zůstanou nadále studenty fakulty. Dostanou možnost, aby doplnili, co jim chybí a studium řádně ukončili. Týkat se to bude nejenom hříšníků z řad držitelů titulu Ph.D., ale i bakalářů a magistrů. ČTK to v úterý řekl učitel katedry správního práva plzeňských práv František Korbel, jenž za fakultu připravuje pro vedení Západočeské univerzity návrhy na odebrání titulů.

Lidem, jimž rektor ve správním řízení titul odebere, zůstane statut studentů.

„Neplní samozřejmě povinnosti a fakulta by je mohla vyloučit okamžitě. Nicméně je nutné vnímat tu rovinu, že byli v dobré víře, že ukončeno mají,“ dodal Korbel. Fakulta jim proto dá příležitost doplnit, co jim chybí. Pokud tak neučiní, budou vyloučeni. Postup by měl být stejný i u „hříšníků“ z řad bakalářského a magisterského studia.