Měřicí vůz je vybaven speciálními počítači, které vyhodnocují bezkontaktní měření rozchodu koleje, převýšení, zborcení, vzepětí, vlnkovitost a ojetí hlavy kolejnic, vzdálenost a výšku napájecí kolejnice.

„Měřicí vůz se pohybuje maximální měřící rychlostí 40 kilometrů za hodinu. V přepravní výluce provádí diagnostickou činnost od jedné do čtvrté hodiny ranní. Změření celé sítě metra pak absolvuje jednou za měsíc,“ prozrazuje Ing. Josef Cakl, vedoucí odboru Měření a defektoskopie u jednotky Dopravní cesta Metro Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s.

Video

Nejstarší měřící vůz v ČR. Zdroj: Stream.cz

Při pravidelné kontrole tras měřicím vozem je možno v kolejišti zahlédnout další pracovníky, kteří se podílejí na opravách a údržbě kolejového svršku a tunelu. Po zaznění klaksonu zaměstnanci Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. a externích firem vystoupí na vyvýšenou pochozí stezku a čekají, až měřicí vůz projede.

„V tuto dobu se v tunelech metra pohybuje několik desítek zaměstnanců různých profesí, udržujících dopravní cestu metra, protože znalost skutečného technického stavu, zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy patří mezi základní povinnosti provozovatele. Činnost v přepravní výluce je tak různorodá, že se na ostění tunelu mohou objevit i horolezci,“ dodal Cakl.