Místopředseda ODS a její volební lídr Petr Nečas znovu varoval před rizikem státního bankrotu a připomněl, že jen za necelou hodinu trvání konference naroste státní dluh o 14 miliónů korun.

ODS navrhla mimo jiné vznik Finanční ústavy, která by upravovala rozpočtovou kázeň a vymezovala sankce za nedodržování schváleného rozpočtu. Návrhy norem s dopadem na rozpočet by pak měla připomínkovat Národní rozpočtová rada.

Strana chce také dokončit důchodovou reformu, nezvyšovat daně či zrušit tři ministerstva. Měl by být zřízen i úřad po centrální nákupy státu, který by formou transparentních soutěží zajišťoval nynější nepřehledné nákupy jednotlivých institucí.

Návrhy ODS
 Vznik Finanční ústavy
Vznik Národní rozpočtové rady
Sjednocení regulace
Dokončení důchodové reformy
Zachování jednoduchých a nízkých daní
Zrušení tří ministerstev
Spuštění projektu jednoho inkasního místa
Zřízení úřadu pro centrální nákupy státu
Transparentní státní finance
Pozměňovací návrhy rozpočtu by nesměly zvýšit schodek
Vyrovnané rozpočty do roku 2017
Úsporný rozpočet pro rok 2011

ODS také chce, aby pozměňovací návrhy k zákonům nezvyšovaly státní schodek. Do roku 2017 by měly být rozpočty vyrovnané, přičemž již v roce 2012 by měla být splněna Maastrichtská kritéria nutná pro přijetí eura.

Ekonomický expert ODS Martin Kocourek zdůraznil, že návrhy jsou formulovány tak, aby o úsporách mohli rozhodovat jednotliví ministři.