Cizinci by měli být v ČR zaměstnáváni podle 55 procent dotázaných, opačný názor zastává 39 procent dotázaných. Oproti loňsku je výsledek zhruba stejný, ale proti roku 2008 jsou Češi zaměstnávání cizinců nakloněni výrazně méně. Tehdy se pro jejich pracovní angažmá vyslovilo 68 procent lidí.

Lidé se zároveň ve své většině (81 procent) obávají, že levná pracovní síla ohrožuje zaměstnávání českých občanů. Opačný názor má pouze 14 procent dotázaných.

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Veřejnost se taktéž domnívá, že cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích, o něž Češi nemají zájem (63 procent) a uvítala by, kdyby se zaměstnávání cizích státních příslušníků omezilo v oblastech s vysokou nezaměstnaností (76 procent).

Občané naopak nemají vyhraněný názor na to, zda upřednostňovat cizince ze zemí EU. Stejné množství lidí (42 procent) si myslí, že ano i ne.