„Jasných případů bylo šest, ale v jednom už nedošlo na udělení diplomu, tam tedy zvolíme jiný postup,“ řekl Právu proděkan fakulty Petr Bezouška. Návrhy vyplynuly z výsledků hloubkové kontroly rektorské komise. „Jde o lidi, kteří museli vědět, že titulu dosáhli neprávem,“ zdůraznil Bezouška.

O jaká provinění šlo? „Například o plagiátorství nebo chybné složení komisí, které odporovalo předpisům,“ připomněl Bezouška, podle něhož disertační práce obhajují zkušení právníci, kteří se nemohou vymlouvat na to, že složení komisí je věcí školy. Navíc šlo o pracovníky fakulty. Jména škola tají, zřejmě ale jde například o bývalého proděkana Ivana Tomažiče nebo někdejšího předsedu akademického senátu fakulty Daniela Teleckého.

Rektor zašle vytipovaným hříšníkům dopis s oznámením o zahájení příslušného správního řízení. Pokud ti do určené lhůty, zřejmě půjde o čtrnáct dní, nedoloží nová fakta, která by mohla verdikt ještě zvrátit, o titul přijdou. Proti rozhodnutí rektora nebude odvolání, dotčení se ale budou moci bránit u soudu.

Bakaláři v dubnu

Zmíněná kontrola zpochybnila celkem čtrnáct takzvaných velkých doktorátů. „Zbývajících osm případů ještě chceme nechat přezkoumat experty z dalších právnických fakult v Praze, Brně a Olomouci,“ dodal proděkan, podle nějž se ale zřejmě ukáže, že v těchto kauzách byla vina jasně na straně školy.

Do poloviny dubna fakulta vypracuje konečné resumé i v případě bakalářských titulů, kde se zatím vznáší otazníky nad devíti jmény. „Návrhů na odebrání titulu bude asi šest,“ doplnil Bezouška. Nejpozději v polovině května dostane rektor také podněty ohledně titulů Mgr. Zatím je ve hře 44 problematických studií, které bude fakulta ještě dále analyzovat.

Posvítí si na plagiáty

Pokračuje prověřování rigorózních prací, s nimiž jsou spojeny tituly JUDr. „Zhruba stovku prací, které jsou na podobná témata, necháme přezkoumat v Brně na speciálním programu pro odhalování plagiátů. Bude se to týkat i mé práce,“ podotkl Bezouška. Přibližně sedmdesát rigoróz v tamní knihovně chybí, fakulta vyzve jejich autory, aby práce dodali.

Do konce dubna škola zřejmě také podá žalobu na ochranu dobrého jména univerzity a rozšíří trestní oznámení na viníky vzniklé situace, tedy především na bývalé vedení fakulty.