„Čtyři ze sedmi členů rady nakonec prohlasovali změnu jednacího řádu a dekret podepsala radní Petruška Šustrová,“ sdělil Právu zdroj obeznámený s průběhem jednání, které se protáhlo na déle než tři hodiny.

„Změna jednacího řádu spočívá v tom, že jmenovací dekret může nově podepsat nejen předseda rady, ale také jiný pověřený člen,“ upřesnila Šustrová po skončení jednání.
Podle radní byli celému jednání přítomni bývalý i nastávající šéf ústavu Pavel Žáček a Jiří Pernes.

Že výsledky výběrového řízení, v němž Pernes zvítězil nad Žáčkem, platí, rozhodli radní už a svém minulém zasedání začátkem března. Pernes však i nadále čelí kritice kvůli svým aktivitám za komunismu. Až po únorovém výběrovém řízení například vyšlo najevo, že navštěvoval Večerní univerzitu marxismu-leninismu (VUML), což neuvedl v životopise.

Proti Pernesovi se postavila část zaměstnanců, která jako Iniciativa neUSTRčených požaduje vypsání nové soutěže s tím, že výběrové řízení mělo údajně formální nedostatky.