Odběratelé byli přepojeni na náhradní způsob zásobování elektřinou. Následná oprava rozvodny a potupné zpětné přepojování už nebude mít na dodávky proudu žádný vliv, uvedl Holubec.

Holubec dodal, že Žižkova se výpadek zřejmě vůbec netýkal.

Některé vinohradské domy a jejich části se rozsvěcovaly postupně. Před devátou hodinou večerní však elektřina nefungovala ještě na mnohých místech Vinohrad.