"O těch stížnostech vím, považuji to za problém, a proto jsem využil příležitosti, že jsem o tom informoval německou kancléřku Angelu Merkelovou. Vyslechla si to se vší pozorností a vážností a sdělila mi, že je připravena zkrátka a dobře se na to podívat, zeptat a případně hledat řešení," uvedl Fischer.

„Pokud bude chování německých policistů horší u českých občanů, budeme uvažovat o konkrétních krocích,“ řekl TV Prima ministr vnitra Martin Pecina.

Video

Pecina zváží kroky ohledně šikany českých řidičů (TV Prima)

Německá policie začala po vstupu ČR do Schengenského prostoru kontrolovat české řidiče v příhraničních oblastech. Češi si stěžují na šikanu a proti jejímu postupu se několikrát na různých úrovních ohradili. Německá strana trvá na tom, že kontroly jsou namátkové a nejsou namířeny proti Čechům.

Naposledy se o problematiku zajímal ministr vnitra Martin Pecina. "My si na to v pravidelných intervalech stěžujeme, kontroly se pokaždé trochu zmírní, potom se zase zpřísní. Oni od toho ale neustoupí. Je to jejich politika, mají na to právo, a ty kontroly nezruší,“ řekl před časem ministr. [celá zpráva]

Bavorsko v této souvislosti oznámilo, že od kontrol v pohraničí neustoupí. [celá zpráva]

Fischer s Merkelovou hovořil i o údajně špatném zacházení s českými cestujícími na německých letištích.